Utdelade diplom etc . 2007

 
Klicka på bilderna för att se dem i större storlek!

 

Bohusläns Hembygdsförbunds hedersdiplom 2007 till Sven Karlsson och Inger Dejke
   
Sven Karlsson mottar Bohusläns Hembygdsförbunds hedersdiplom för 2007 Inger Dejke mottar Bohusläns Hembygdsförbunds hedersdiplom för 2007
   
Vid en ceremoni på Dingle Lantbruksgymnasium den 19 maj 2007 delades Bohusläns Hembygdsförbunds hedersdiplom ut till Inger Dejke och Sven Karlsson från Ljungskileortens Hembygdsförening. Motiveringarna är dessa:

Inger Dejke: Med stort intresse och känsla för bygden och dess människor har Inger Dejke genom intervjuer, fältstudier/kartläggningar och som studiecirkelledare förvärvat stora kunskaper om bygden och människorna – kunskaper som hon på ett intresseväckande sätt har delat med sig av, dels genom artiklar i ”Minnesbilder”, dels genom många berättarsamlingar.
Mot denna bakgrund är Inger Dejke en ”kulturbärare” väl värd att hedra.

Sven Karlsson: Genom ett aldrig sviktande engagemang i föreningens verksamhet, i styrelse- och kommittéarbete men också som berättare och kunnig informatör om levnads-förhållanden förr i tiden, är Sven Karlsson en ”kulturbärare” väl värd att hedra.
Sven Karlsson och Inger Dejke
   

   
Diplom och hedernål utdelade på Ljungskileortens Hembygdsförenings årsstämma den 17 mars 2007
   
Mottagarna av 2007 års hedersdiplom
   
Mottagare av hedersdiplom från vänster till höger: Gun Moberg, Ulla Lind, Inga-Lisa Pettersson, Gunilla Johansson, Ann-Marie Artelius, Marianne Ståhlberg Olsson, Stina Lund, Lisbeth Richter Pedersén.
   
Stig Olsson och Sten Larsson tilldelades hembygdsföreningens Miljö-  och Kulturpris 2007. Stig till vänster på bilden, ordföranden Ingrid Kennborn i mitten samt Sten till höger.

Evy Utberg tilldelades föreningens förtjänstnål. Tyvärr har vi inte något foto på detta.
Stig Olsson och Sten Larssons fick Ljungskileortens Hembygdsförenings Miljö- och kulturpris för 2007
   
Uppdaterad 2011-10-05