Erik Svensson

 
   

Erik Svensson - donator av Bella Vista 

Bella Vista uppfördes kring 1886 och ägdes av Johan E Olsson. Huset innehöll då som nu kök och två rum i bottenvåningen. I övervåning var 5 rum. Var Johan E Olsson bodde är oklart, men han hyrde ut till badgäster.

Annexet byggdes 1920 i två våningar med 9 rum för pensionatsändamål.

Senare ägdes Bella Vista av tre systrar Svensson från Västergötland; Emma Josefin, och Matilda. De bedrev pensionatsverksamheten fram till 1945.

Emma avled 1934 65 år gammal, Josefin avled 1949 76 år och Matilda avled 1950 74 år.Erik Svensson född 4 febr 1906 växte upp hos sina mostrar som månade väl om honom och sörjde för att han fick en god utbildning till civilingenjör.

Han jobbade på SKF i Göteborg och konstruerade också åt flygvapnet i Linköping. Han veckopendlade till Göteborg och snytes ofta komma vandrade från station på lördagarna med rocken på armen på väg till Bella Vista.

Erik hade stort fritidsintresse av sjön och paddlade och seglade flitigt, ofta fyllt med äventyr. Flyg var ett annat intresse som han kunde ägna sig åt i arbetet. Han gjorde långa resor världen runt och fotograferade flitigt.

Som pensionär bosatte sig Erik Svensson i det ärvda huset Bella Vista.

Han avled 1995 och till allmän överraskning visade det sig att han donerat Bella Vista med annex till Ljungskileortens hembygdsförening, med önskemål att husen, som berättar om en gången badortepok, skulle bevaras.

Bilder av och med Erik Svensson finns i fotogalleriet.

Bella Vista med annex    
   

Uppdaterad 2011-10-05