Organisation

 
Föreningens stadgar finns att läsa här.
 
Hembygdföreningens styrelse består av:
Ordförande  Lars-Magnus Olovson.
Vice ordförande Rolf Hermansson (Berg).
Sekreterare  Pelle Magnusson.
Kassör Dorotea Westbring
Övriga ledamöter  Marita Svantesson, Lisbeth Widdgård, Anna-Clara Olofsson och  Bo Wingqvist.
Ersättare är  Rolf Hermansson (Korsviken),   Johan Semby och Ingrid Kennborn.
 


Från vänster, stående: Rolf Hermansson (Korsviken), Rolf Hermansson (Berg), Johan Semby, Marita Svantesson och Bo Wingqvist. Sittande från vänster: Dorotea Westbring, Lars-Magnus Olovson samt Pelle Magnusson.

Lisbeth Widdgård, Ingrid Kennborn och Anna-Clara Olofsson saknas på fotot.
 
Revisorer: Kurt Blad och Anita Natanaelsson. Revisorssuppleanter Edda Andreasson och Gun Moberg.
     
Det huvudsakliga arbetet inom föreningen sker i olika kommittéer. De är idag:
Understukna namn har mejladress. Klicka!
   
Kommitté Sammankallande
Byalag Ljung Eva Hermansson
Byalag Resteröd Ann-Marie Artelius
Byalag Grinneröd Vakant
Aröds kvarn Rolf Hermansson (Berg)
Restenäs smedja Anders Rasmusson
Lyckorna torp och kvarn Sven Hergens
Fotoarkivet    Leif Emanuelsson
Dokumentation Anne-Marie Artelius
Museet Marita Svantesson
Natur och miljö Stefan Edman
Bella Vista Maj-Britt Rönnkvist. René Bengtsson
Webbplats (hemsida) Sven Hergens
Programkommitté Styrelsen
 
Vill du vara med att arbeta med det som intresserar dig - kontakta resp. samankallande!
     
 
     

Kommittéer

 

Hur man blir medlem

   

Uppdaterad 2011-10-05