Sökning i pressregistret - Järnvägen/Bohusbanan

 

Vi har med hjälp av Gunnar Klasson, Bohusläns museum, sökt på orden "Järnväg" och "Bohusbanan" i föreningsarkivets pressregister. Vi har fått nedanstående resultat. De kan användas som en "dagbok" över vad som hänt  och uppmärksammats av pressen när det gäller vår järnväg. Nutidshistoria i sammanfattning 1862 - 2005.

Vill du läsa artiklarna, kontakta Föreningsregistet, tel
0522-65 65 00 för tidsbeställning. Då får du hjälp med att läsa artikeln från mikrofilm.

 

Tidning:

Datum:

Innehåll:

Ort:

BLT

1862-04-03

Kallelse till information om järnväg mellan Uddevalla-Vänersborg. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1862-06-19

Järnvägen stambanan Göteborg-Örebro sammanbunden. Järnväg.

Göteborg

BLT

1862-08-14

Staden har beslutat sig för järnväg UVHJ. Gåvor till museet. Gåva.

Uddevalla

BLT

1863-04-27

Även Värmland vill ha UVHJ-järnvägen.

Värmland

BLT

1863-08-03

Järnvägen Borås-Herrljunga invigd. Invigning.

Västergötland

BLT

1864-03-18

Nya undersökningar angående järnvägen.

Uddevalla

BLT

1864-04-15

Beslut fattat igår om UVHJ-järnvägen.

Uddevalla

BLT

1864-04-19

Järnvägsarbetena påbörjas. Bank över Brattska ängen. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1864-06-03

Järnvägsbanken börjar ta form. Stora stentransporter genom staden. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1864-08-19

Intressanta fynd vid järnvägsbyggandet på Marieberg och Samneröd. Museum.

Uddevalla

BLT

1865-05-02

Hamnen, järnvägen- och kajerna.

Uddevalla

BLT

1865-05-23

Tvåvåningshus av trä med 18 rum måste flyttas p.g.a. järnvägsstationen. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1865-05-23

Första skeppslasten med räls till järnvägen kom från England. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1865-07-04

Rapport över hittills utförda järnvägsarbeten. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1865-08-22

3 500 man arbetar med järnvägen.

Uddevalla

BLT

1865-09-26

Om hängbron över Göta älv. Järnvägen.

Bohuslän

BLT

1865-10-24

UVHJ:s första lok snart färdigbyggt vid Trollhättans Mek.verkstad. Järnväg.

Trollhättan

BLT

1866-01-19

Järnvägsarbetena går skyndsamt. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1866-01-26

Järnvägshotellet, Uddevalla i närheten av stationen. Annons.

Uddevalla

BLT

1866-02-18

En första tur på en del av järnvägen.

Uddevalla

BLT

1866-02-18

UVHJ. Lok når Grunnebo för första gången. Järnväg.

Grunnebo

BLT

1866-04-17

Varning till allmänheten att "taga gångstigar" inom järnvägens område.

Uddevalla

BLT

1866-04-24

Järnvägen får sina vagnar från Frankrike.

Uddevalla

BLT

1866-05-01

Järnvägsbron över Bäveån börjar byggas.

Uddevalla

BLT

1866-06-15

Rapport över järnvägsbyggandet. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1866-08-14

Expropriation för järnvägen.

Uddevalla

BLT

1866-09-25

Järnvägen Uddevalla-Vänersborg sammanbyggd inom 14 dagar. Kommunikationer.

Uddevalla

BLT

1866-10-05

Första lokomotivet har gått hela järnvägen mellan Uddevalla-Vänersborg. Kommunikationer.

Uddevalla

BLT

1866-10-12

Järnvägstrafiken öppnas Uddevalla-Salsta. Annons.

Uddevalla

BLT

1866-10-19

Från järnvägsinvigningen.

Uddevalla

BLT

1866-11-23

Redan livlig trafik på järnvägen i Uddevalla.

Uddevalla

BLT

1866-11-30

Järnvägen expropierar delar av Samneröd. Ägare Rosenqvist.

Uddevalla

BLT

1867-01-29

Om gasbelysningen i den nya järnvägsstationen. Gas.

Uddevalla

BLT

1867-02-12

Järnvägen trafikeras mellan Uddevalla-Grästorp samt mellan Håkantorp-Herrljunga.

Uddevalla

BLT

1867-03-05

Rekognoscering gjord för järnväg mellan Fredrikshald och Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

BLT

1867-05-10

Tåg skall nu gå hela järnvägen Uddevalla-Herrljunga.

Uddevalla

BLT

1867-05-17

Om första tåget på järnvägens hela sträcka. Claes Adelsköld heter järnvägen.

Uddevalla

BLT

1868-02-26

Dödsolycka vid järnvägsövergången vid Ramseröd. Olycka.

Uddevalla

BLT

1874-07-03

Två tåg i vardera riktningen på UVHJ-järnvägen enligt tidtabellen. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1878-12-30

Snöoväder hindrade järnvägstrafiken på UVHJ. Väder.

Uddevalla

B-n

1879-02-17

Järnvägsolycka på rangerbangården i Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1879-04-28

Stort jubel när första jernvägståget gick genom Åmål. Järnväg.

Dalsland

B-n

1879-07-21

Invigning av Dalslandsjärnvägen. Invigning.

Dalsland

B-n

1881-04-14

Nya telegrafstationer vid Dalslands järnväg.

Dalsland

L-T

1885-09-05

Om Lysekil-Frändefors järnväg.

Lysekil

B-n

1886-02-02

Tågurspåring vid Ängebackens station. Järnväg. Olycka.

Uddevalla

B-n

1886-07-31

Det första spadtaget togs i går å Göteborgs-Varbergsbanan. Järnväg.

Göteborg

B-n

1886-09-14

Största tåget som passerar järnvägen från staden bestod av 40 vagnar. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1886-11-30

Nidingsdåd mot järnvägen vid Groröd, Ängebacken. Polis.

Uddevalla

B-n

1887-01-15

Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg grefwe A. Taube död, 65 år.

Uddevalla

B-n

1887-08-18

Omkring 40 qvinnor äro för närwarande anställda wid swenska statens järnvägar.

Uddevalla

B-n

1887-10-06

Bohuslänska järnvägsfrågan.

Bohuslän

B-n

1888-09-06

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg skall få nya passagerarvagnar. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1888-10-25

En ändamålsenlig väg har färdigställts vid Uddevalla järnvägsstation. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1888-12-04

Insändare angående järnvägsförslagen i sydvästra Dalsland. Järnväg.

Dalsland

B-n

1888-12-08

Ett ovanligt stort tåg på UVHJ-banan, 29 vagnar och 2 lok ankom till Uddevalla igår. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1889-02-14

Järnvägstrafiken mellan Uddevalla-Herrljunga är inställd idag på grund av stora snömassor. Järnväg. Väder.

Uddevalla

B-n

1889-05-02

Ansökan om järnvägsspår till den tilltänkta tunnfabriken sydost om Skansberget. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1889-05-21

En ny postkupé för Uddevalla-Herrljungabanan, har levererats af Kockums mekaniska i Malmö. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1889-12-07

Måndagen 16 december sker jernvägsinvigningen Mariestad-Kinnekulle. Järnväg.

Mariestad

B-n

1890-12-06

13 592 resande under oktober månad i år, af Uddevalla-Herrljungabanans järnväg.

Uddevalla

B-n

1891-08-15

Lelångenbanan planeras. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1892-12-01

Den nya vägen till järnvägen.

Uddevalla

B-n

1895-04-09

Munkedals nya järnvägslok kom till Saltkällan med båt.

Munkedal

B-n

1895-06-22

Längdbanan genom Bohuslän. Järnvägsmötet i Kviström.

Bohuslän

B-n

1895-06-25

Längdbanan genom Bohuslän. Mötet i Lysekil. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1895-08-01

Uddevalla-Lelångenbanans invigning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1895-08-24

Det första lokomotivet som tillverkats å Trollhättan, levererades i maj 1865 till UVH-järnväg och fick namnet "Trollhättan".

Uddevalla

B-n

1895-12-03

Raset på Munkedals järnväg vid Lilla Foss.

Munkedal

B-n

1897-03-09

Längdbanan genom Bohuslän. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1897-05-20

Hinder i järnvägstrafiken. Järnväg. Kommunikation

Uddevalla

B-n

1897-07-31

Litligt vid Uddevalla Järnvägsstation vår centralplan. Järnväg. Hamn.

Uddevalla

B-n

1897-08-05

Hästtjuv anhölls vid järnvägsstationen. Polis.

Hjertsäter

B-n

1898-02-12

Livlig trafik Uddevall-Herrljunga banan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1898-03-31

Tretton millioner till stadsbana Göteborg-Skee. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1898-09-06

Osedvanligt många (omkring 800 personer) reste med aftontåget Uddevalla-Herrljunga i söndags. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1899-12-16

Järnvägen genom Bohuslän. Stationsanläggningar föreslås av Järnvägsstyrelsen.

Bohuslän

B-n

1900-03-24

Arbetet å den stora järnvägstunnel vid Kärra i Herrestads socken har i dagarna tagit sin början. Järnväg

Uddevalla

B-n

1900-10-20

Statsbanan genom Bohuslän. Vid statsbanebygnaden är f.n. Anställda 1.046 arbetare.  Järnväg.

Bohuslän

B-n

1901-09-05

Ödesdigert ras vid järnvägsbygget dödade två och skadade fyra.

Uddevalla

B-n

1901-09-12

De två döda järnvägsbyggarna begravda på Ramnröds kyrkogård i Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1901-11-30

Våldsamt uppträde i Munkedal, en järnvägsarbetere skjuten. Polis.

Uddevalla

B-n

1901-12-03

Det av järnvägsarbetare förövade svåra brottet i Munkedal. Polis.

Munkedal

B-n

1902-01-25

Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1902-02-22

Bohusbanan genom Kålgårdsberget? Järnväg.

Uddevalla

U-T

1902-05-07

Det blir järnväg genom Kålgårdsberget. Extrablad.

Uddevalla

B-n

1902-05-10

Statsbanan genom Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

U-T

1902-06-02

Alltfler järnvägsarbetare ger sig iväg. En del lämnar kvar brummande björnar.

Uddevalla

B-n

1902-07-05

39 hus rivs eller flyttas för Bohusbanans framdragande. Järnväg.

Uddevalla

U-T

1902-09-12

UVHJ järnvägens kamratförening bildad.

Uddevalla

B-n

1903-09-26

Husflyttningarna för Bohusbanan genomförda. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1903-12-15

Järnvägen är nu klar från Uddevalla till Strömstad.

Uddevalla

B-n

1903-12-15

Invigning av järnvägen mellan Uddevalla och Skee.

Bohuslän

B-n

1903-12-17

Bohusbanans invigning. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1903-12-17

Bohusbanan-UVHJ, lokalt järnvägsspår mellan de båda stationerna.

Uddevalla

B-n

1903-12-17

Bohusbanans invigning. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1904-11-12

Svår sprängolycka i järnvägstunneln i Skeppsviken.

Uddevalla

B-n

1904-11-22

Järnvägsarbetena vid Kasen.

Uddevalla

B-n

1904-12-01

Bohusbanan- och Kasenabbens hamn.

Uddevalla

B-n

1904-12-15

Bohusbanan-Järnvägen. Kålgårdsbergstunneln beräknas kosta 70000 kr.

Uddevalla

B-n

1904-12-15

Bohusbanan-Järnvägen. Kålgårdsbergstunneln beräknas kosta 70000 kr.

Uddevalla

B-n

1904-12-22

Järnvägen-Bohusbanan. Blockad mot arbetet i Kålgårdsbergstunneln.

Uddevalla

B-n

1904-12-24

Järnvägen-Bohusbanan. De resande uppmanas medföra egen belysning.

Uddevalla

B-n

1905-03-02

Järnvägen-Bohusbanan. Arbetsblockaden mot Kålgårdbergstunneln.

Uddevalla

B-n

1905-06-20

Sprängsningsolycka i Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1905-06-27

Bild på det första elektriska lokomotivet vid Sveriges stadsbanor. Järnväg. Ur B-tidningen.

Sverige

B-n

1905-08-05

Bohusbanan. Sprängningar i Kålgårdsberget. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1905-11-23

Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1905-12-02

Bohusbanan. Hastighet 50 km i timmman. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-01-13

Ny olycka vid Bohusbanan. Ras i Kålgårdsbergstunneln. Tre döda, två svårt skadade. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-02-24

Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-05-10

Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln genomsprängd. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-05-10

Bohusbanan. Kålgårdsbergstunneln genomsprängd. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-08-23

Bohusbanans framdragande över Solbacken. Slaktaren C.H. Ohlsson, innehavare av Solbacken.

Uddevalla

B-n

1906-08-25

Kålgårdsbergstunneln mot sin fullbordan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-09-15

Bohusbanan. Första tåget genom Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-09-15

Bohusbanan. Första tåget genom Kålgårdsbergstunneln. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-10-02

Bohusbanan. Järnvägsbron över Bäveån har nu påbörjats.

Uddevalla

B-n

1906-10-02

Bohusbanan. Järnvägsbron över Bäveån har nu påbörjats.

Uddevalla

B-n

1906-11-06

Inspektionsresa på delen Göteborg-Uddevalla. Öppet för allmänheten. Järnvägen.

Uddevalla

B-n

1906-12-04

Statsbanornas jubileum den 1 december 1906, 50 årig  tillvaro. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1906-12-09

Det stora järnvägsmötet i Uddevalla. Extrablad. Söndagsupplaga.

Uddevalla

B-n

1906-12-11

Om det stora järnvägsmötet i Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1907-01-01

Järnvägsporten vid Norrtull i Uddevalla. Ett 40-årsminne. Obs! Endast årtal stämmer. Julbilaga.

Uddevalla

B-n

1907-11-09

Gångbana till statens station från vägporten vid Norrtull till avfartsv. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1908-01-14

Järnvägsrestaurant å statens station i Uddevalla skall anordnas i 3:e klassen.

Uddevalla

B-n

1908-05-23

Järnvägsbron vid Norrtull är klar för kontrollbelastning nästa vecka.

Uddevalla

B-n

1908-05-23

UVH järnvägsbro över gamla vägporten är nu undanskuffad och den  utdömda järnväg.

Uddevalla

B-n

1908-05-26

Ett missöde på Bohusbanan vid Lustig kulle. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1908-06-04

Den nya vägporten i Uddevalla vid norrtull är nu färdig. Idag börjar tågen passera. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1908-06-23

Ny anhalt på Bohusbanan, vid Lustig kulle strax nedanför Höjentorp. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1908-10-02

Expropriationsärenden i Uddevalla med anledning av statsbanans framdragning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1909-09-20

Rasen utmed Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1909-09-20

Rasen utmed Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1909-10-19

Ras på Bohusbanan strax söder om Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1910-09-08

Den bohuslänska längdbanans historik. Järnväg.

Bohuslän

B-P

1910-12-28

Järnvägen mellan Strömstad och Ed.

Strömstad

B-n

1911-02-14

Nytt stationshus vid Ryrs station i villastil. Järnväg.

Ryr

B-n

1911-08-12

Ras vid Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1911-08-12

Ras vid Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1911-08-24

Stort ras vid Smedberg utmed Bohusbanan. Olycka. Järnväg.

Munkedal

B-n

1911-08-26

Raset vid Bohusbanan. Olycka. Järnväg.

Munkedal

B-n

1911-08-29

Senaste raset vid Smedberg på Bohusbanan. Olycka. Järnväg.

Munkedal

B-n

1911-08-29

Senaste raset vid Smedberg på Bohusbanan. Olycka. Järnväg.

Munkedal

B-n

1911-12-14

Import av järnvägsskenor till den under byggnad banan Lysekil-Smedberg.

Lysekil

B-n

1911-12-14

Vägarbete från Svenshögen till godsmagasinet vid järnvägsstation omkr 230 meter.

Svenshögen

B-n

1921-10-06

Svensk-norska järnvägskommisionen har besökt Strömstad.

Bohuslän

B-n

1921-12-17

Förundersökningar långt framskridna angående järnvägsförbindelse mellan Bohuslän-Norge.

Bohuslän

B-n

1922-01-05

Angående Bohusbanans fortsättning till Norge kan omöjliggöras av krav på 70 meters höjd. Järnväg.

Svinesund

B-n

1922-02-23

20 arbetslösa från Uddevalla har uttagits till arbetet med järnvägsanläggn. Bengtsfors-Arvika. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1922-03-18

Uddevalla DK skall hemställa hos statens järnvägar om att planen vid stationen göres i trafikabelt skick.

Uddevalla

B-n

1922-06-19

Sovvagn till Stockholm. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1922-06-26

Hemsk tågolycka vid Jörlanda, fyra värnpliktiga dödades. Regemente. Järnväg.

Jörlanda

B-n

1922-06-27

Den stora olyckan i Jörlanda. Ett ögonvittnes berättelse. Järnväg. Regemente.

Jörlanda

B-n

1922-07-01

Jörlandaolyckan. Järnväg. Regemente.

Jörlanda

B-n

1922-07-29

Dynamitinbrott å Groheds järnvägsstation, 500 kr stulna. Polis.

Grohed

B-n

1922-09-30

Sj sätter upp statskarta på stationen. Järnväg.

Uddevalla

Kur

1922-10-25

Järnvägsanknytningen Bohuslän-Norge sammanträder i Stockholm betr. ekonomiska fortsättningar.

Bohuslän

B-n

1922-12-27

Tillbud till järnvägsolycka i Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1923-02-01

Nödhjälpsarbetarna fraktas i oeldade vagnar från Uddevalla till Ängebacken. Järnväg.

Uddevalla

Kur

1923-02-21

1 mars i Uddevalla samlas den svenska kommissionens medlemmar. Bohusbanans utdragande till Norge. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1923-03-06

Tågurspåring i Strömstad, morgontåget inställt idag. Järnväg. Olycka.

Strömstad

B-n

1923-05-17

Nya avvägningsarbeten har utförts för den tänkta järnvägsbron över Svinesund.

Svinesund

B-n

1923-10-08

Förslag om ny järnväg mellan Uddevalla och Norge.

Bohuslän

B-n

1924-01-02

Oenighet om järnvägens sträckning till Norge. Bullaren eller Svinesund. Majoritet för Bullaren.

Bohuslän

B-n

1924-01-07

Om Uddevallas framtid och bästa insändare om järnvägarna. sign. J.D.

Uddevalla

B-n

1924-01-29

Järnvägsmötet i Uddevalla possitiv till järnväg till Norge.

Uddevalla

Kur

1924-06-04

Nya returbiljetter på Bohusbanan. Efter framställning av Uddevalla stads trafiknämnd.

Uddevalla

Kur

1924-07-02

Svenska Pressbyrån har låtit uppföra innanför porten vid järnvägsstationen en kiosk.

Lysekil

B-n

1924-09-02

UVHJ får ny räls- och tågen större hastighet. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1924-10-18

Mellanriksbanan genom Bohuslän. Blir det järnväg vid Svinesund eller Bullaren eller något alls?

Bohuslän

B-n

1924-10-18

Mellanriksbanan genom Bohuslän. Bro över Svinesund? Järnväg.

Svinesund

B-n

1924-10-25

Mellanriksbanan genom Bohuslän. Några lokala intressen. Del 2. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1924-11-01

Planerna på en mellanriksbana genom Bohuslän. Del III. Major Asplunds utredning. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1924-11-04

Den planerade mellanriksbanan genom Bohuslän. Del IV. Bullarebygdens avfolkning. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1924-11-22

Mellanriksbanan genom Bohuslän. Del V. Några slutord. Järnväg.

Bohuslän

Kur

1925-01-05

Jordras å Bohusbanan vid Höjentorp. 80-100 kbm lera störtar ned och blockerar järnvägsspåret.

Uddevalla

B-n

1925-01-15

Nya affärshus och andra byggnader i Dingle, Svarteborg m. fl. Bohusbanans tillkomst har ryckt upp bygden.

Svarteborg

Kur

1925-01-30

Vägövergången vid Höjentorp i Uddevalla har till järnvägsstyrelsen på begäran få uppsatt ringklocka vid övergången. Järnväg.

Uddevalla

Kur

1925-11-09

Värdepost för 2.000 kr bortkommen på Bohusbanan mellan Ytterby och Harestad. Polis.

Kungälv

B-n

1926-11-11

SJ:s nya tidtabell. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1926-12-02

Från allmänheten. Nya tidtabellen och Bohusbanan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1928-05-22

Statsministern öppnar Uddevalla-utställningen 15 juni. Den är belägen mellan Skansberget och järnvägsstationen.

Uddevalla

B-n

1928-12-14

Bohusbanans invigning; Ett 25 årsminne. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1928-12-14

Bohusbanans invigning; Ett 25 årsminne. Järnväg. Bild.

Bohuslän

Kur

1928-12-18

Bättre förbindelser på Bohusbanan. Till sommaren nästa år insättes flera snabbgående tåg. Järnväg.

Stockholm

B-n

1930-05-28

Statens järnvägar, uddevallastationen har fått kol- och vattenfyllningsanordning.

Uddevalla

B-n

1930-10-25

Rivning av gamla "Bracka" vid UVH järnvägsstation, sign. E.

Uddevalla

B-n

1930-12-19

Den nya järnvägsviadukten i Munkedal färdig. Bild.

Munkedal

B-n

1931-05-01

Ohygglig järnvägskatastrof i Dingle. Eldaren Bror Boström klämd till döds.

Dingle

B-n

1931-07-09

Ur B-n 1881. Planer på järnväg att förbinda Orust med Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1932-04-19

Snälltåg på Bohusbanan fr. 22 maj. Sommartidstabell är nu klar. Järnväg.

Stockholm

B-P

1933-05-17

Dressiner kolliderade på Bohusbanan. Två skadade. Olycka. Järnväg.

 

B-n

1933-12-04

Invigningståget Uddevalla-Strömstad gick 8 dec 1903. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1933-12-15

Kollision mellan bil och tåg i går kväll i Uddevalla vid järnvägsövergång. Olycka.

Uddevalla

B-n

1935-08-14

Ny viadukt över Bohusbanan. Ett tiotal skenfria korsningar mellan Uddevalla och Strömstad. Vägarbeten.

Strömstad

B-n

1936-01-17

Bohusmotion om Bohusbanans elektrifiering. Järnväg

Bohuslän

B-n

1936-01-23

Elektriförening Göteborg-Dingle. Järnväg.

Dingle

Kur

1936-01-30

Varför Bohusbanan i hela dess längd bör elektrifieras. Energi.

Bohuslän

B-n

1936-02-27

Bäckeforsmötet önskar utredning av järnvägsfrågan. Järnväg.

Bäckefors

B-n

1936-03-05

Bohusbanan bör bli elektritierad till Strömstad. Järnväg. Foss.

Strömstad

B-n

1936-04-06

Bohusbanans elektrifiering anses motiverad. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1936-05-08

Beslut har fattats rörande omfattningen av årets rälsutbyte å Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

Kur

1936-05-18

Bohusbanan är nu närmast till för elektrifieringen. Trafik.

Bohuslän

B-n

1936-05-25

Svinesundsbro bör planeras även för tåg. Önskvärt om en koppling av de svenska o norska järnvägarna. Bro.

Svinesund

Kur

1936-05-25

Stadsutskottet anser att Svinesundsbro bör byggas för järnvägen. Men inga åtgärder för att draga fram Bohusbanan. Vägarbeten.

Bohuslän

Kur

1936-05-25

Stadsutskottet anser att Svinesundsbro bör byggas för järnvägen. Men inga åtgärder för att draga fram Bohusbanan. Vägarbeten.

Bohuslän

Kur

1936-07-20

Bergslagens Järnvägs  A.B. Köper Götaälvdalens omnibuss A.B.  Trafik.

Bohuslän

B-n

1936-08-24

Trafikanterna klaga starkt på Uddevalla SJ. Förbättringar påkallade. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1936-09-26

Järnvägsbommarnas elektrifiering i Uddevalla. Man har satt igång vid Norra Kyrkogården.

Uddevalla

B-n

1936-10-08

Bohusbanan nästa etapp i järnvägselektrifieringen. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1936-11-02

Signalvakten hade ej fått instruktioner. Diger polisrapport om tågolyckan den 4 oktober. Järnväg.

Udddevalla

B-n

1936-11-02

Om lastning av kol med kranarna till järnvägsvagnarna.

Uddevalla

B-n

1936-11-20

Signalvakten nu åtalad för järnvägsolyckan den 4 oktober.

Uddevalla

B-n

1936-12-15

Ytterligare två svarande i mål om järnvägsolyckan i Uddevalla 4 okt. Olycka.

Uddevalla

B-n

1937-02-23

Signalförseelser även efter olyckan vid Lelångenbanan, slutdom i målet 15 mars. Polis. Järnväg.

Uddevalla

Kur

1937-03-16

Elektrifieringen av järnvägarna ej lämpligt nu. Ledningar.

Uddevalla

Kur

1937-04-06

Tattarrånet föregicks av "järnvägsbråk". Slagsmål på banvallen vid Bleket. Polis.

Uddevalla

Kur

1937-05-13

Kylvagnar nödvändiga för fisktransporter på Bohusbanan. Mat.

Bohuslän

Kur

1937-07-20

Elektrifieringen av Bohusbanan har nu börjat. Ledningar.

Bohuslän

B-n

1937-10-22

Inför elektrifieringen: Arbetena i järnvägstunnlarna vid Uddevalla börjar nästa vecka. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1937-10-30

Svår olycka på SJ-bron över Bäveån. Två dressiner i kollision. Olycka. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1937-11-10

Svinesundsbron förordas vid trafikmöte i Oslo. Kritik mot järnvägsbro. Vägarbeten.

Svinesund

B-n

1938-01-26

Hamnstationen med nya moderniserade östra flygeln. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1938-02-12

Elektrifiering av Bohusbanan, Göteborg-Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1938-05-12

Vägbron över järnvägen vid Stora Höga är under arbete. Bro. Vägarbeten.

Stora Höga

B-n

1938-05-16

Stenungsundsbilder. Bohusbanan elektrifieras, bild på logementvagnar.

Stenungsund

B-n

1938-05-21

Elektrifieringsarbete på SJ-bangården i Uddevalla. De första stolparna resa sig i höjden. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1938-05-24

Elektrifieringen av Bohusbanan fortskrider i rask takt. Kabeltåget närmar sig Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1938-05-28

Bohusbanans transformator placeras väster om Lelångenbanan vid Gröngatan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1938-06-02

Kablar för elektrifieringen av Bohusbanan läggs nu på bandelen kring Uddevalla. Järnväg. Energi.

Uddevalla

B-n

1938-06-16

Lysekils järnväg blir statsbana.

Lysekil

B-n

1938-06-22

Kajen som rasade i sjön. Järnvägsspår hängde fritt i luften på Badö. Olycka.

Uddevalla

B-n

1938-07-29

SJ:s omformarestation i Uddevalla blir färdig 1 februari. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1938-08-08

Förslag om specialbyggd järnvägsbro över Bäveån till den planerade trähusfabriken. Industri.

Uddevalla

B-n

1938-08-24

Bohusbanans elektrifiering: Stolpresningen färdig innan septembers slut. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1938-08-25

Ny vägbro över järnvägen vid Garvaremyren. Bild.

Uddevalla

B-n

1938-10-27

Viadukten över järnvägen vid Stora Höga, Spekeröd, är nu färdig. Bro. Vägarbeten.

Stora Höga

Kur

1938-11-10

Luftskyddsutställning per järnvägståg till Uddevalla. Utställning. Bild.

Uddevalla

Kur

1938-11-11

Järnvägschefer på inspektion i Bohuslän. Järnväg. Bild.

Bohuslän

Kur

1938-11-12

"Rallaremiddag" i Uddevalla då första eltåget kommer dit. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1938-11-12

SJ:s generaldirektör Dahlbeck har inspekterat Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1938-11-17

Bohusbanan får ny tidtabell för eltågen. Rälsbuss på linjen Uddevalla-Strömstad. Järnväg.

Bohuslän

Kur

1938-11-24

S.J. skall bygga  nytt bussgarage vid Sundsandvik. Järnväg.

Sundsandvik

B-n

1938-12-17

Elektrifieringen av Bohusbanan: Många man i arbete vid omformarstationen utanför Gröngatan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-01-21

Elektrifieringen av Bohusbanan pågår för fullt, vid Gröngatan arbetas med transformatorstationen. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-02-27

Tak skall byggas över plattform vid SJ Uddevalla. Permanentbeläggning av mellanplan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-03-08

Ljud- och ljussignaler vid Taborvägen istället för nuvarande obevakad. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-03-11

Elektrifieringsarbetena å Bohusbanan beräknas vara klara till påsk. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1939-03-11

Ett 50-tal man bygga elledning från Fossumsberg till Brattås omformarstation. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-03-11

Elektrifieringsarbetena å Bohusbanan beräknas vara klara till påsk. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1939-03-18

Ett 100-tal man arbetar nu med starkströmskabeln till Bohusbanan. Järnväg. Energi.

Uddevalla

B-n

1939-04-01

Elektro-mekaniska blixttåg på Bohusbanan. Aprilskämt.

Uddevalla

B-n

1939-04-05

Fellagd tågväxel vid Grohed. Godståg spårade ur. Järnväg. Olycka.

Forshälla

B-n

1939-04-06

SJ Lokstallarna utvidgas med två "spiltor". Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-04-13

Snabbare tågtrafik mellan Göteborg och Uddevalla från 15 maj. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1939-05-06

Elektrifierade bohusbanan högtidligt invigd. Invigning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-06-22

Import av kol till SJ över Uddevalla. En följd av banelektrifieringen Uddevalla-Göteborg. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1939-07-19

Järnvägarna till Uddevalla trafikklara idag, mera om översvämningarna.

Uddevalla

B-n

1939-07-20

Södra delen av Bohusbanan elektrifierad, norra delen har fått motoriserade rälsbussar. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1939-07-20

Södra delen av Bohusbanan elektrifierad, norra delen har fått motoriserade rälsbussar. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1939-08-14

Järnvägen elektrifierad mellan Göteborg-Uddevalla .

Uddevalla

B-n

1939-08-26

Första loket på nya Västerbron. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1939-09-01

Stadsfullmäktiges ordförande Axel V. Johansson inviger bro och järnväg över Bäveån. Invigning.

Uddevalla

Kur

1939-09-01

Första tåget över Västerbron igår till Junohus. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1941-10-22

Nya perrongtaket vid Uddevalla central. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1942-01-07

Dödsolycka å Bohusbanan i Ljungskile. 46 årige konduktören Henrik Johannes Jacobsson omkom. Olycka.

Ljungskile

B-n

1942-01-08

Elektrifiering av hela Bohusbanan önskemål i norra Bohuslän. Energi.

Strömstad

B-n

1942-01-13

Brevportot skall höjas till 20 öre och att järnvägsbiljetterna stiga med 10% enligt finansministern Ernst Wigforss.

Stockholm

B-n

1942-09-30

Konduktörerna på Bohusbanan få polisbricka. SJ-personal har ej alltid förmått att skapa respekt. Järnväg.

Stockholm

B-n

1942-11-28

Militärerna får inte resa till jul och nyår. Järnvägarna äro toppbelastade.

Sverige

B-n

1943-12-06

Bohusbanan mellan Uddevalla och Strömstad firar 40-årsjubileum. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1944-05-24

Uddevallabor vid luftskyddsövningen i morgon som omfattar kvarteren mellan Bäveån och Bohusbanan.

Uddevalla

B-n

1944-07-20

Järnvägstrafiken på Uddevalla är enorm 800 cyklar och ett 1000-tals resgods ingår i dagsomsättningen. Järnväg

Uddevalla

B-n

1945-01-20

Rullande SJ-utställning. "Folkets järnväg-järnvägens folk" i Uddevalla första veckan i mars. Bild.

Uddevalla

Kur

1945-04-05

Godståg på Skee station besköts av utländskt plan. Järnväg.

Skee

B-n

1945-08-30

62 tons lok spårade ur i Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1945-09-25

Sveriges första järnväg skildrad av Gustaf Lindwall. Arboga-Örebro 1857 tecknad.

Sverige

B-n

1945-09-26

Förslag att järnvägen till Strömstad och Lysekil ska elektrifieras.

Bohuslän

B-n

1945-10-16

Järnvägsspåret vid Västerbron skall höjas 25 cm på södersidan, arbetet pågår.

Uddevalla

B-n

1946-07-30

Rekord i sommar, för tågresenärer, dagsiffra 3,000 personer. Järnväg.

Uddevlla

B-n

1946-09-26

Lekplats anlagd vid S Järnvägsgatan. Parker.

Uddevalla

B-n

1946-11-14

Tunnlarna på Bohusbanan norr om Uddevalla skall "sänkas" stationerna måste byggas om.

Uddevalla

B-n

1947-06-17

Barnens SJ-resor, 6 års strecket tillämpas 1 juli. Järnväg.

Sverige

B-n

1947-09-09

Med godståg anlände en splitter ny grävmaskin, Uddevalla stad är inte ägare till en sådan fin maskin. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1947-10-28

Tjörnflickan Elvi Olofsson hittades död vid järnvägstunneln i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1947-12-04

Tågtjuvar härjar på linjen Göteborg-Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1948-05-24

Strömstadsbo berättar minnen: Järnvägen kom "Bukten" helt förandra utseende.

Strömstad

B-n

1948-07-01

Munkedal har landets minsta järnväg. Stationsförest A. H. Svahn avgår efter 52 år.

Munkedal

B-n

1948-07-08

80 år fyller förre tunnbindaren Edvard Linderoth, arbetade vid Lelången järnvägsbygge.

Uddevalla

B-n

1948-07-26

Bohusbanan elektrifieras. Historia. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1948-08-13

AB Gunnar Gamelius har byggt två radhus i Ljungskile intill järnvägsviadukten. Byggnad.

Ljungskile

B-n

1948-09-07

Vid centralen kunde man skåda en praktfull rälsbuss. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1950-10-10

40 extratåg tas om hand varje dygn, på grund av raset i Surte. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1951-03-16

Trafiken på nya järnvägen i Uddevalla går i SJ-regi. Trafik.

Uddevalla

B-n

1952-04-28

Soldat vid regementet dödad vid järnvägsviadukten i Ljungskile. Olycka.

Ljungskile

B-n

1952-08-08

Järnvägsarbetaren Anton Olsson löste infartsfrågan till Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1952-11-29

Gamla järnvägshotellet i Bäckefors, blir som nytt efter flyttning.

Dalsland

Kur

1952-12-11

Stora stenar på spåret stoppade tåg i Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1953-06-29

Rallaren på Bohusbanan Kalle Redin berättar minnen från järnvägsbygget. Berättelse.

Uddevalla

B-n

1953-10-16

Järnvägar. Bohusbanan. Histora. Bl a en bild från Kålgårdsbergets västra sida.

Uddevalla

B-n

1953-10-16

Invigningståget på Bohusbanan. Järnväg. Jubileiumsnummret. Bild.

Uddevalla

B-n

1953-10-16

Järnvägar. Bohusbanan. Histora. Bl a en bild från Kålgårdsbergets västra sida.

Uddevalla

B-n

1955-09-14

Thordén vill flytta på väg och järnväg för 5 milj kronor. Varv.

Uddevalla

B-n

1956-05-24

Uddevalla forcerar planerna på väg- och järnvägsflyttning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1956-09-22

Missöde vid järnvägsövergången på Kyrkogårdsgatan i Uddevalla. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1957-02-23

Fångad mellan bommarna på Strömstadsvägen. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1957-08-15

Urspårat tåg förstörde 500 slipers i Uddevalla. Järnväg. Olycka. Bild.

Uddevalla

B-n

1957-09-04

Ny bro över Bohusbanan möjliggör skolhusbygge på Sommarhemsområdet. Bro. Bild.

Uddevalla

B-n

1958-08-20

Järnvägsövergången vid Brattås får bommar. Bohusbanan.

Uddevalla

B-n

1958-08-20

Järnvägsövergången vid Brattås får bommar. Bohusbanan.

Uddevalla

B-n

1958-09-04

Ny bro över Bohusbanan, möjliggör skolhusbygge. Sommarhemsskolan.

Uddevalla

B-n

1958-10-23

Bil krossad av tåg vid Majoreberg i Herrestad. Mirakelräddning. Olycka. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1963-02-06

Arbetartåget Uddevalla-Rabbalshede skall inte dras in, säger SJ. Trafik. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1963-04-19

Snabbare resor på Bohusbanan ger tidsvinst Uddevalla-Göteborg. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1963-05-22

Järnvägstrafikens saga all, SJ begär tillstånd för nedläggning av Lelångenbanan.

Uddevalla

B-n

1963-12-16

Norra Bohusbanan 60 år, flaggorna i topp i dag. Jubileum. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1964-02-21

Nytt SJ-magasin byggs i Uddevalla, omlastningen läggs om. Järnväg. Bild.

Uddevalla

Kur

1964-11-06

Regementet spränger järnvägsbron vid Strömstadsvägen som övning.

Uddevalla

B-n

1966-01-17

Gångtunnel under Bohusbanan för trafik till Hönseberget. Vägarbeten. Bild.

Uddevalla

B-n

1967-04-21

Banvaktstugor sålda på auktion. Fastighetsaffär. Järnväg.

Strömstad

B-n

1967-04-26

Indragningar i persontrafiken på linjen Göteborg-Uddevalla. Järnväg.

Stenungsund

B-n

1967-05-17

"Grevebanan" fyller 100 år. UVHJ färdig järnvägsknut 1867. Jubileum. Bild.

Uddevalla

B-n

1967-08-18

SJ säljer nu det första stora stationshuset vid Grohed. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1967-11-15

Sex stationer kvar 1975 inga tåg norr om Uddevalla. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1968-01-13

Det Uddevalla som gått. Bild på Hamnstationen. Järnväg. Kommunikationer.

Uddevalla

B-n

1968-07-25

Det Uddevalla som gått. Bohusbanans historia. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

B-n

1968-08-24

22 extra godståg över Uddevalla per dygn. Godstågtrafiken har ökat i Uddevalla. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1968-09-26

Viadukten för Bohusbanan över Fjällvägen,ersätts helt i samband med omläggningen. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1968-12-21

Bohusbanan får 5 nådaår. Positiv utveckling väntas. Järnväg.

Strömstad

B-n

1969-04-01

Ny järnvägsbro över Fjällvägen skall endast användas i två år. Trafik. Bild.

Uddevalla

B-n

1969-04-24

"Rallare" med maskin, spikar bortåt 250 meter räls om dagen. Ny infart till Centralstation i U-a. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1969-05-24

Gamla järnvägsviadukten nu borta vid Fjällvägen. 12,5 ton väger denna del som lyfts bort. Gatuarbete.

Uddevalla

B-n

1969-11-14

Stormigt kring Bohusbanan  SJ:s trafikpolitik kritiseras "snabbare resa via Norge".

Bohuslän

B-n

1970-04-25

Snabbare tåg för Uddevalla snabbtåg Uddevalla-Göteborg, Uddevalla - Herrljunga. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1970-06-02

Första snabbgående tåget avvinkat från Uddevalla C. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1971-01-29

Halva järnvägsnätet i O-län är nedläggningshotat. Uddevalla och Stenungsund enda stationer, säger utredning.

Bohuslän

B-n

1971-12-15

Till de gamla stationshusens lov. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Sverige

B-n

1972-03-01

Museitåg med ånglok för dyrt för Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1972-03-16

Våra järnvägar. Bild på Ljungskile station. Kommunikationer.

Ljungskile

B-n

1972-05-13

Dödskrasch vid Ljungskile,lastbil krossad av tåg på obevakad övergång. Olycka. Järnväg.

Ljungskile

B-n

1972-06-21

Järnvägsspåren rätas ut i trakten kring Uddevalla. Bild.

Uddevalla

B-n

1972-10-03

Uddevallabo hoppas att ånglok ska räddas åt eftervärlden. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

B-n

1972-10-12

Järnvägsbron över Nordre Älv svårt skadad av förskjuten last. Måste byggas om.

Kungälv

B-n

1973-11-28

Bohusbanans roll i ny belysning. Järnväg. Kommunikationer.

Bohuslän

B-n

1974-01-03

Bohusbanan måttligt pigg jubilar. Svinesundslinje påtänkt från 1868. Järnväg. Jubileum.

Strömstad

B-n

1974-06-15

Västgöta-Sigge på livsfarligt äventyr. Hamnade mellan järnvägsbommarna på Lagerbergsgatan. Olycka.

Uddevalla

B-n

1974-10-15

Bohuslänets trafikplanering: Bohusbanan bör bibehållas och hamnen i Sund byggas.

Uddevalla

B-n

1974-11-05

Järnvägsstationerna Rabbalshede och Hällevadsholm stänger, godstrafiken olönsam. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1975-01-27

Står stationen i Dingle i tur att bli obemannad. Järnväg. Bild.

Dingle

B-n

1975-03-12

Extrakostnad för genomfarten då ny lokskötselhall måste byggas. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1975-06-27

Premiärtåget till Strömstad via Bohusbanans nya tunnel. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

B-n

1975-10-09

Rudolf Carlsson berättar om hur livligt det var förr i Hökedalen, med järnvägsstation, post, och specerihandel.

Dals-Ed

B-n

1975-11-28

60-årig kvinna dödad. Påkörd av ett persontåg vid den obevakade järnvägsövergången vid Kristineberg söder om Uddevalla. Bild.

Uddevalla

B-n

1976-09-30

Uddevalla Södra-provisorisk järnvägsstation i väntan på att tunnlarna skall byggas.

Uddevalla

B-n

1976-09-30

Bild från 1907 som visar järnvägen på söder. Kommunikationer.

Uddevalla

B-n

1976-11-24

Bohusbanan är olönsam, men SJ lägger ej ner, säger högste chefen. Järnväg.

Tanum

B-n

1977-01-04

"Uddevalla för 100 år sedan" ( III ). Järnvägsfeber och kyrkogårdshistoria. Hembygd.

Uddevalla

B-n

1977-03-18

Pensionärer evakuerade i Skee. Trafik på Bohusbanan inställd. Väder. Bild.

Uddevalla

B-n

1978-01-24

Kommunikationsminister Bo Turesson debatterar om Bohusbanan och trafikproblem. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1978-01-28

Hur stor del av SJ:s pengar kommer Bohusbanan till del? Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1978-02-08

Debatt om Bohusbanan: Turesson lovade inget om framtiden. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

B-n

1978-09-09

Unionskrisen stoppade förlängningen av Bohusbanan in i Norge. Järnväg. Bild.

Strömstad

B-n

1978-11-27

SJ:s järnvägshistorik, firar 75-årsjubileum Göteborg-Strömstad. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1979-03-03

Persontrafiken med tåg till Lysekil får nådatid. Järnväg.

Lysekil

B-n

1979-03-08

Bohusbanan ska bevaras men Lysekilsbanan överges. Järnväg. Kommunikationer.

Bohuslän

U-P

1980-08-21

Nu går tågen värdshusen förbi. Bilder på järnvägsstationer runt Uddevalla. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1980-12-09

Bohusbanan krävde hårt arbete. Järnväg. Kommunikationer. Bild på söder.

Bohuslän

B-n

1981-01-05

Nya tag för att rädda järnvägsstationen i Brålanda. Huset rivs snart om inget görs. Byggnad. Järnväg. Bild.

Brålanda

B-n

1981-02-10

Två timmertåg i veckan ger SJ i Strömstad framtidstro. Järnväg. Bild.

Strömstad

B-n

1981-03-05

Stenungsunds station byggs ut med nya spår. Järnväg. Bild.

Stenungsund

B-n

1981-10-14

Tanums järnvägsstation läggs ner? Järnväg. Nedläggning.

Tanumshede

U-P

1982-04-01

Bild på Länsmuseets föregångare, järnvägsstationen. Kommunikationer. Byggnad.

Uddevalla

B-n

1982-05-10

Bygg ut Bohusbanan, men utan bro över Idefjorden. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1982-05-25

Vykort av Bohusbanan vid 75-årsjubileum. Järnväg. Kommunikationer.

Bohuslän

B-n

1982-06-01

Bohusbanan 75-årsjubilerar med minnesskrift och ångtåg. Jubileum. Järnväg.

Bohuslän

U-P

1982-06-03

Åk ångtåg på söndag. Bohusbanans 75-årsjubileum. Järnväg. Kommunikationer. Annons.

Uddevalla

Arb

1982-06-05

Bohusbanans södra del inför 75-årsjubiléet. Järnväg. ,Jubileum.

Uddevalla

B-n

1982-06-05

Bohusbanans tillkomst - moderna tidens intåg. Inför 75-årsjubileet. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

Arb

1982-06-05

Bohusbanans södra del inför 75-årsjubiléet. Järnväg. ,Jubileum.

Uddevalla

G-P

1982-06-07

Bohusbanans södra del fyllde 75 år. Järnväg. Jubileum.

Bohuslän

B-n

1982-06-07

Bohusbanans södra del firade 75 årsjubileum. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

G-P

1982-06-07

Bohusbanans södra del fyllde 75 år. Järnväg. Jubileum.

Bohuslän

U-P

1982-06-10

Bohusbanans södra del firar 75 år med ånglok. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1982-07-28

Snabba åtgärder behövs mot Bohusbanans förfall. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1983-08-15

Bohusbanans norra del firar 80 år med ånglok. Järnväg.

Tanumshede

B-n

1984-03-06

Hogstorps järnvägsstation ska rivas, för dyrt att renovera. Rivning.

Hogstorp

B-n

1985-04-06

Trafik är inte detsamma som biltrafik: satsa på Bohusbanan, inte på motorväg. Vägarbeten.

Bohuslän

B-n

1986-07-02

SJ och regeringen skyller ifrån sig förfallet på Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1986-07-12

Ansvarig vill inte rusta upp Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1986-07-12

SJ hoppas få frakta för Volvo. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1986-07-12

Ansvarig vill inte rusta upp Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1987-02-06

SJ vill lägga ned Bohusbanan i norr men norskarna vill bygga ut. Järnväg. Kommunikationer.

Norra Bohuslän

B-n

1987-02-10

Bohusbanan fall för BOSAM. Angående järnväg Göteborg-Halden. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1987-08-07

Ny järnvägspolitik kan bana väg för Bohusbanan. Kommunikationer.

Bohuslän

B-n

1987-10-10

Vem vinner kampen om utbyggd järnväg, Bohusbanan eller Norge-Vänerlänken?  Bild.

Bohuslän

B-n

1988-01-22

SJ vill förbättra tågtrafiken i Tvåstad (Trollhättan-Vänersborg), följd kan bli indragna tåg. Järnväg. Kommunikationer.

Uddevalla

B-n

1988-02-03

Dråpslag om Bohusbanan läggs ned. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1988-04-21

Bohusbanan blir länsjärnväg. Kommunikationer.

Bohuslän

B-n

1989-01-28

Nya "bohuslänska" tåg. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

1989-02-19

Bohuslänska järnvägsplaner sprack. Brännvinspengar räckte inte. Handlingar i Hus

Bohuslän

B-n

1989-02-21

Första privattåget? Linjebuss vill köpa Bohusbanan. Järnväg. Kommunikationer.

Uddevalla

B-n

1989-04-19

Finns fortfarnde hopp för Bohusbanan efter miljöprojekt. Kommunikationer. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1989-04-19

Finns fortfarnde hopp för Bohusbanan efter miljöprojekt. Kommunikationer. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1989-07-22

Bohusbanan går vidare som modell i järnvägsmuseum. Turist.

Munkedal

B-n

1989-07-22

Bohusbanan går vidare som modell i järnvägsmuseum. Turist.

Munkedal

B-n

1989-12-05

Lokaltrafiken tar över Bohusbanan. Järnväg. Kommunikationer.

Bohuslän

B-n

1989-12-05

Statens järnvägar fortsätter att köra 30-åriga tågseten på bohusbanans 40-åriga spår.

Bohuslän

B-n

1989-12-07

Miljövänner puffar för bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1989-12-22

SJ planerar hotell i nuvarande järnvägsstationen- och ny station. Byggnad.

Uddevalla

B-n

1990-05-05

Bohuslän kritiskt till Norgelänken, tåg Göteborg-Oslo. Järnväg. Kommunikationer. Bild.

Bohuslän

B-n

1990-06-09

Bohustrafiken tar över tågen, då blir det klasslöst och rökfritt. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1990-06-20

Om Bohusbanan får vara kvar kan ny station byggas på viadukten vid Västerlånggatan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1990-08-23

Förslag om snabbtåg mellan Göteborg och Oslo. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1990-09-13

Centerförslag, låt järnvägen gå på Sunningeleden.

Uddevalla

B-n

1990-09-13

Förse Sunningeleden med järnväg, dragen på den planerade bron över Byfjorden. Bro.

Uddevalla

B-n

1990-09-18

Adelsohn tror inte på utbyggd bohusbana. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1990-10-20

Järnvägsstationen i Ljungskile har nu blivit en internationell knutpunkt.Beror på Folkuniversitetet finns i byggnaden.

Ljungskile

B-n

1990-11-05

Landshövding Kjell A. Mattsson positiv till upprustning av bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1990-11-07

Satsa på pendeltåg på bohusbanan föreslår en utredning. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1990-12-18

Järnvägsfrämjandet planerar snabbtåg under en dag i Bohuslän, kampanj för bohusbanan.

Bohuslän

B-n

1990-12-19

Banverkets tioårsplan, västkustbanan fär mest, men inget på bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1991-03-20

Ny järnväg i Bohuslän blir för dyr. Kommunikationer. Bild.

Uddevalla

B-n

1991-05-04

Tågen blir kvar på Bohusbanan till 1995 enligt förslag från länstrafikbolaget. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1991-11-28

Om Bohusbanan rustas upp för snabbtåg vill kommunen ha järnvägen i långa tunnlar öster om stan.

Uddevalla

V-B

1991-12-20

Thomas Görlings tågintresse blev bok om Bohusbanan. Böcker. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1991-12-23

Ny bok berättar om Bohusbanans historia. Böcker. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

1991-12-24

Uddevalla järnvägsstation får en rejäl ansiktslyftning. Byggnad.

Uddevalla

L-P

1992-01-27

Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge. Järnväg.

Bohuslän

V-B

1992-02-28

Bohusbanan testar nya tåg i sommar. Järnväg.

Bohuslän

U-P

1992-03-12

Järnvägsstationen uppsnyggad för 7 miljoner.

 

V-B

1992-09-25

Utbyggnad av Bohusbanan och E6:an skapar 1800 jobb. Järnväg. Vägarbeten.

Bohuslän

B-n

1992-10-15

Fortsatt kamp för Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

S-T

1992-11-14

Järnvägsfrämjandet: Öka statsanslaget till trafiken på Bohusbanan. Pengar.

Bohuslän

Arb

1992-12-03

Kampen om järnvägen till Norge går vidare mellan Bohuslän och Dalsland.

Bohuslän

Arb

1993-03-09

Rädda tåget. Charmoffensiv ska bevara Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1993-03-09

Ett steg framåt för Bohusbanan. Regeringen vill satsa mer på tågpendling. Järnväg.

Bohuslän

Arb

1993-03-09

Rädda tåget. Charmoffensiv ska bevara Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1993-03-09

Ett steg framåt för Bohusbanan. Regeringen vill satsa mer på tågpendling. Järnväg.

Bohuslän

S-T

1993-03-25

Bohusbanan måste behållas mellan Uddevalla-Strömstad. Järnväg.

Bohuslän

V-B

1993-03-26

Halmstrå för Bohusbanan, satsning på länsjärnväg kan ge extra statspengar. Bild.

Bohuslän

S-T

1993-03-30

Bohusbanans öde avgörs snart. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1993-04-05

Bohusbanans öde avgörs redan i april. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1993-05-21

Nytt hot mot Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1993-06-24

Tågen räddas på Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

S-T

1993-08-24

Bohusbanan efter 90 år. Unionsbana blev knappt ett lokalspår. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1994-08-09

Bohusbanan skall rustas upp för 400 miljoner. Järnväg.

Bohuslän

U-P

1995-01-19

Bild på åttakantig gammaldags tidningskiosk vid UVHJ järnvägsstation.

Uddevalla

B-n

1995-06-14

Tåg på Bohusbanan klöv buss vid olycka vid Höjentorp. Ingen skadades. Järnväg.

Uddevalla

Arb

1995-08-26

Den historiska järnvägsbron över Bäveån rivs. Även pumphuset skall rivas.

Uddevalla

B-n

1995-08-28

Järnvägsbron över Bäveån riven i helgen.

Uddevalla

B-n

1995-11-20

Igår kunde tågen på järnvägen börja rulla igen efter snökaoset.

Uddevalla

B-n

1996-08-01

En chalmerist dödad och en skadad då de klättrade på tåg i Strömstad. Järnväg.

Strömstad

B-n

1996-08-28

Färre tåg på Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1996-12-27

SJ upphör med biljettförsäljningen i Munkedal- och Ljungskile. Järnväg. Annons.

Bohuslän

B-n

1997-01-28

SJ säljer stationshus vid Bohusbanan. Järnväg.

Bohuslän

B-n

1997-03-10

Lysekil kan få järnvägslänk. Järnväg.

Lysekil

B-n

1997-04-17

Gångtunneln under Bohusbanan vid Hönseberget stängd pga översvämning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1997-04-17

Gångtunneln under Bohusbanan vid Hönseberget stängd pga översvämning. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1997-06-23

Risk för ras stoppade trafik på Bohusbanan. Järnväg. Olycka.

Munkedal

B-n

1997-08-22

Vattenpump för ånglok restaureras. Kulturminne. Järnväg.

Brodalen

B-n

1998-09-10

Förslag till nya tidtabeller på norra delen av Bohusbanan hotar pendlande skolelever. Järnväg. Skola.

Uddevalla

B-n

1998-09-30

Nya spår läggs nattetid mellan Uddevalla och Öxnered. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1998-10-07

Bullrigt nattarbete i tågtunnlarna stoppas. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1998-10-24

Nattliga sprängningar för tågtunneln sker nu dagtid. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1998-11-07

Spårbytet på Bohusbanan går som på räls. Järnväg.

Uddevalla

B-n

1998-11-24

Banverket vill stänga järnvägsövergången vid Höjentorp.

Uddevalla

B-n

1998-11-27

Järnvägsentusiaster och musikledare prisades. Belöning.

Munkedal

B-n

1999-04-07

Banverket förbättrar Bohusbanans järnvägsövergångar.

Bohuslän

B-n

2000-01-08

Bohusbanan saknar automatiskt säkerhetssytem. Säkerheten hänger på tågklarerarna. Järnväg.

Bohuslän

B-n

2000-01-24

Seklets bilder Järnvägsbilder från Bohuslän-Dal Per-Albin Hansson i Munkedal.

Uddevalla

B-n

2000-02-02

Persontrafiken på Bohusbanan får inte stoppas i Uddevalla. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

2000-03-25

"Ledare & debatt".  Slå vakt om Bohusbanan.

Uddevalla

B-n

2000-07-11

Bohusbanans framtid, beslut tages i höst. Järnväg.

Bohuslän

B-n

2000-08-01

 Aktionsgrupp har bildats i Uddevalla, med syfte att rädda den nedläggningshotade norra Bohusbanan. Järnväg.

Uddevalla

B-n

2000-12-29

Järnvägsmuseéts ägare- och skapare Jürgen Boldt, blir nog tvungen att flytta sitt mästerverk för den nya E6:an. Bild.

Munkedal

B-n

2001-05-12

Buss fast på spår-igen. På järnvägsövergången vid Höjentorp fastnade en buss full med dagisbarn. Olycka.

Uddevalla

B-n

2002-03-13

Bohusläns politiker måste agera för fortsatt trafik. "Rädda bohusbanan". Järnväg.

Uddevalla

B-n

2002-03-13

Nu skall SJ sälja ut sina järvägstationer längs Bohusbanan, Tanum, Dingle, Uddevalla, Ljungskile m.m.

Uddevalla

B-n

2002-03-19

Det mesta talar för en ökad järnvägstrafik på Bohusbanan. Bild.

Uddevalla

B-n

2002-04-10

Järnvägarna är 1800-talsteknik. Av Lars Hansson (m) Uddevalla.

Uddevalla

B-n

2002-06-15

Dyrt att rusta upp Bohusbanan. Investeringsbehovet ligger på en miljard kronor. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2002-09-24

Uddevallas politiker (s) och (v) vill bygga ut Bohusbanan för 250 miljoner. Järnväg.

Uddevalla

B-n

2002-11-15

Bohusbanans öde avgörs. Krisdemokraterna är redo att ta strid för tågtrafiken. Järnväg. Bild.

Buhuslän

B-n

2002-11-19

Jürgen Boldt ägare till Chateau järnvägmuseet i Småröd Munkedal, hotar att flytta rörelsen. Hobby.

Munkedal

B-n

2002-11-22

Lägg inte ner Bohusbanan! Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2002-12-17

Tågen på Bohusbanan får vara kvar till 2007. Järnväg.

Bohuslän

B-n

2003-02-13

Tanums station hotas av rivning. För dyrt att renovera anges som skäl. Järnväg. Bild.

Tanum

B-n

2003-04-17

Bommarna upp i Småröd. På påskdagen slår järnvägsmuseet upp sina portar för säsongen. Museum. Bild.

Munkedal

B-n

2003-07-11

Nu går tågen igen i Munkedal. Järnväg. Bild.

Munkedal

B-n

2003-08-19

Ruttnande syllar i Munkedal. Nu krävs spårreparation och sänkt hastighet. Järnväg. Bild.

Munkedal

B-n

2003-08-21

Männen som byggde järnvägen 1903. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

2003-08-25

Bohusbanan 100-årsfirade med fanfar och ångtåg. Järnväg. Bild.

Munkedal

B-n

2003-09-08

De tror på Hallinden. Den gamla järnvägsstationen har inte använts sedan 60-talet. Järnväg. Bild.

Hallinden

B-n

2003-09-12

SJ får fortsätta sköta tågtrafiken på Bohusbanan.Trafik.

Uddevalla

B-n

2003-09-26

Inga pengar till underhåll av slitna järnvägsspår på Bohusbanan. Politik. Pengar.

Bohuslän

B-n

2003-11-13

Ingen ljusning för "Svarta gatan" - tunneln under järnvägen vid Hönseberget. De boende har kämpat i många år för belysning. Bild.

Uddevalla

B-n

2004-03-24

Dödsdömd tågtrafik. Chefer i Vägverket och Banverket är eniga om norra Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2004-06-12

Inga pengar till Bohusbanan. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2004-06-16

Hopp för Bohusbanan. Kraven att riva upp spåren får inte gehör i regeringen. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2004-12-08

Hopp för Bohusbanan. 70 miljoner till upprustning finns med driftspengar saknas. Trafik. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2005-01-11

Folkpartiet vill rädda Bohusbanan. "Tåget är ett sätt att bibehålla en vettig infrastruktur." Järnväg. Politik. Bild.

Bohuslän

B-n

2005-01-15

X 2000 från Uddevalla. SJ planerar för sträckan Uddevalla-Stockholm till hösten. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

2005-02-17

Bohusbanans öde närmar sig. Banverket nyckelfigur vid tågmötet i Uddevalla. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2005-02-18

Bohusbanans framtid mörk redan 1972. Idag avgörs kanske Bohusbanans öde. Järnväg. Bild.

Bohuslän

B-n

2005-02-19

Pengarna räcker inte. Bohusbanan satt på 15 års svältkur. Järnväg.

Bohuslän

B-n

2005-03-19

"Två viktiga länkar i Bohusläns infrastruktur". Claes Roxberg (mp) besökte Bohusbanan och länsväg 161. Trafik. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

2005-04-04

Nya X2000 på provtur till Uddevalla järnvägsstation i lördags. Järnväg. Bild.

Uddevalla

B-n

2005-04-06

Minister utan besked. Ulrika Messing lovar inget om E6 i norr och Bohusbanan. Vägarbeten. Politik. Bild.

Bohuslän

B-n 2005-04-19 Sabotage mot flera järnvägsövergångar i Uddevalla. Polis. Uddevalla

 

Uppdaterad 2011-10-05