Sökning i pressregistret - Grinneröd/Backamo

 
Vi har med hjälp av Gunnar Klasson, Bohusläns museum, sökt på orden "Grinneröd" och "Backamo" i föreningsarkivets pressregister. Vi har fått nedanstående resultat. De kan användas som en "dagbok" över vad som hänt i Lyckorna och uppmärksammats av pressen. Nutidshistoria i sammanfattning 1831 - 2006.

Vill du läsa artiklarna, kontakta Föreningsregistet, tel
0522-65 65 00 för tidsbeställning. Då får du hjälp med att läsa artikeln från mikrofilm.
Tidning:

Datum:

Innehåll:

Ort:

U-W

1831-02-11

Bostället Kastellgården vid Bohusläns Regemente i Backamo utbjudes till arrende. Fastighetsmarknad Uddevalla
BLT

1854-06-29

Underlöjtnant Hennigs misshandlade soldater på Backamo. Regemente. Backamo
BLT

1862-06-26

Om midsommarfirandet på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1879-08-21

Lägret vid Backamo. Regemente. Uddevalla
B-n

1880-06-10

Bohusläns regementes skarpskyttar eller 8 man ur warje kompani afslutade Backamo-övningar. Regemente. Backamo
B-n

1882-01-05

Storartade byggnader såsom sjukhus och baracker ska uppföras på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1882-02-09

Paviljongen på Backamo. Regemente. Byggnad. Backamo
B-n

1882-02-13

Auktion på Backamo, försäljning av byggnader. Fastighetsaffär. Regemente. Annons. Backamo
B-n

1882-05-27

Korpral vid Tanums kompani avled i lägret på Backamo. Död. Backamo
B-n

1882-09-11

Öfwerstelöjtnaden wid regementet grewe A. Rudenskjöld skall tills vidare föra befälet med chefsmakt. Regemente. Backamo
B-n

1883-01-04

Guldbröllop har firats af nämdemannen Olof Andersson- och hustru Margareta, Grinneröd. Familjenytt. Uddevalla
B-n 1884-03-17 Backamo en lägerplats i fredstid del 1. Regemente. Del 2 införd den 24/ 3, del 3 den 31/3, del 4 den 7/4. Backamo
B-n

1884-03-31

Backamo en lägerplats. Även den 17 och 24 mars. Regemente. Ljungskile
B-n

1885-06-13

En beväringsbegravning på Grinneröds kyrkogård. Död. Grinneröd
B-n

1886-06-05

Smått och gott från Backamo. Regemente. Berättelse. Backamo
B-n

1887-02-21

Första klassens bewäringsmän inryckta idag till Backamo. Regemente. Uddevalla
B-n

1887-10-29

Handlaren Gustav Ernst Francke Grinneröd död. 81 år. Dödsruna på annan plats i tidningen. Död. Grinneröd
B-n

1888-07-17

Minnesfest firades på Backamo med avtäckning av minnenssten. Regemente. Backamo
B-n

1889-06-08

Brevkort från Backamo. Berättelse. Regemente. Backamo
B-n 1890-05-20 Sergeanten vid Bohusläns regemente musikcorps Nils Petter Asp död på Backamo, 42 år. Backamo
B-n

1891-01-17

Tingspredikan förrättades i torsdag i nya tingshuset å Grohed af komminister Rylander i Grinneröd. Uddevalla
B-n

1891-07-23

Ett förrådshus ska byggas för Bohusläns regemente. Byggnad. Backamo
B-n

1891-07-23

Bohusläns regemente i Backamo, uppföres ett förrådshus, en kostnad på 23 000 tusen. Regemente. Ljungskile
B-n

1891-07-30

Arrestbyggnad på Backamo ska uppföras. Regemente. Backamo
B-n

1891-09-01

Minnessten över Bohusläns regementes deltagande vid slaget i Landskrona 1677. Regemente. Backamo
B-n

1891-11-28

Sadelmakarmästaren John Johansson, 58 år död. Backamo
B-n 1893-01-03 Befolkningsstatistik för år 1892 öfver Uddevalla, Lane-Ryr, Forshälla, Resteröd och Grinneröd. Befolkningsstatistik. Uddevalla
B-n

1897-04-06

Ofentlig auktion för rättare vid förråden å Backamo, förvaltningen vid Kong. Bohusläns Regemente. Annons. Ljungskile
B-n

1899-05-13

Rekryten Karl Hellman rymde från militärtjänsten på Backamo. Grips av polis i Uddevalla. Regemente. Backamo
B-n

1900-06-21

Midsommardagen firades å Backamo. Seder o bruk. Backamo
B-n 1901-06-29 Invigning av minnesstenen vid Backamo över slaget vid Svensksund 9 juli 1790. Backamo
B-n 1902-05-20 Fanjunkaren i Bohusläns regementes reserv Fredrik Stjrenström död. 53 år. Backamo
U-t 1902-09-12 Generalmönstring av regementet på Backamo. Ljungskile
B-n

1906-06-27

Stor midsommarfest på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1907-05-28

Fall av difteri på Backamo. Sjukdom. Backamo
B-n 1909-07-21 Bohusläns regemente, Backamo. Fem beväringsmän rymde. Ljungskile
B-n 1910-05-19 På fältmarsch från Backamo. Regemente. Backamo
B-n 1910-06-01 Jordbrukarekurs på Backamo för värnpliktiga och andra regemente. Backamo
B-n

1910-12-03

Auktion på Backamo torsdag 8 december 1910, kasserade persedlar. Regemente. Backamo
B-n 1911-09-30 Bohusläns regemente firar 250-årsjubileum på Backamo. Bild. Backamo
B-n

1911-10-03

Donation till Grinneröds församling av Max Albin Dahlgren till minne av sina morfar. Uddevalla
B-n

1913-02-22

Mässhistorien på Backamo. Regemente. Backamo
B-n 1913-09-17 Avskedsfästen på Backamo den 27 dennes tager sin början kl 12 då minn. Regemente. Backamo
B-n

1913-09-18

Avskedsfest på Backamo. Regemente. Backamo
B-n 1913-09-27 Regementsflyttningen från Backamo till Uddevalla. Uddevalla
B-n

1913-09-30

Högtidstalet hölls av överste Charles Daniel Tottie vid avtäckningen av minnesstenen på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1913-10-01

En minnesdikt om Backamolägret. Regemente. Backamo
B-n 1913-10-01 Bilder från Bohusläns regementes avskedsfest på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1913-10-25

Auktion på Backamo. Annons. Regemente. Backamo
B-n 1913-12-02 Förslag om uppfostringsanstalt på Backamo. Social. Backamo
B-n

1914-05-16

Minnesstenarna, Gadebusch, Landskrona och Svensksund  flyttas från Backamo till I17. Regemente. Uddevalla
B-n

1914-06-17

Backamos användning. Regemente. Backamo
B-n

1914-07-23

Mötesplatsen Backamo med därvarande byggnader försäljes under den när. Regemente. Backamo
B-n

1914-09-05

Alkoholisthem till Backamo? Regemente. Backamo
B-n

1917-02-15

Officersmässen på Backamo har av Bohusläns regemente officerskår sålts för 10 000. Fastighetsaffär. Backamo
B-n

1917-02-20

Regementssjukhuset å Backamo kommer att flyttas till Uddevalla. Uddevalla
B-n

1921-02-19

Brand på Åsen i Grinneröd, ägare patron Eriksson. Grinneröd
B-n

1922-02-18

Barackerna på Backamo-flyttas till Tånga. Regemente. Backamo
B-n

1922-09-02

Kanslihuset på Backamo säljes till bagaren J Thyselius i Gravarne. Backamo
B-n 1922-11-28 Handelslägenheten å Backamo i Grinneröds socken till salu, handl Viktor Hallin. Backamo
B-n

1922-12-21

Sjukhuset på Backamo till Uddevalla, inredas till officersbostäder? Regemente. Backamo
B-n

1923-01-09

Ny förrådsbyggnad vid Bohusläns regemente. Rivning och transport från Backamo. Backamo
B-n 1923-01-29 Bohusläns regemente, auktion å byggnader m.m. å Backamo. Backamo
B-n

1923-07-21

Stenmur kring Grinneröds utvidgade kyrkogård. Kyrka. Forshälla
B-n

1923-08-06

Hasteröd-Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Om Backamo efter flytten till Uddevalla. Backamo
B-n 1923-08-23 Backamo-Grinneröd-Ljungskile. En annan landsväg nu än under knektarnas tid. Regemente. Ljungskile
B-n

1923-09-03

Bohuslän i ord- och bild. Grinneröds socken. Hembygd. Grinneröd
B-n 1923-10-04 Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Regemente. Berättelse. Backamo
B-n 1924-05-20 Det skjutes skarpt i dag i trakten av Backamo. Trafikanter uppmanas iaktta anvisningar. Regemente. Backamo
B-n

1925-07-11

Veckobilagan: Regemente, om pojkar som skulle rycka in på Backamo. Backamo
B-n

1925-07-23

Fruktansvärd motorcykelolycka vid Backamo. Olycka Backamo
B-n

1925-12-05

Backamovägen får omläggas, allm vägen Backamo till Inlands Torpe härads gräns. Backamo
B-n

1930-05-12

Landstormen på Backamo. Bohusläns regemente. Backamo
B-n

1930-08-22

Backamo-Luftkriget blev igår aktuellt för Bohusläningarna, Bohusläns regemente. Backamo
B-n

1931-07-17

Kamratmöte på regementet. Underofficerarna resa minnessten på Backamo. Backamo
B-n 1931-09-14 80 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente Alfred Hult, tjänstgjort på Backamo. Uddevalla
B-n

1932-03-11

I Grinneröds gamla kyrka installeras elektrisk belysning. Bild Ljungskile
B-n 1932-05-10 Dödsolycka å landsväg i Grinneröd. 9-årig flicka överkörd. Olycka. Munkedal
B-n

1933-11-04

Hubertusjakt på Backamo. Djur. Bild. Uddevalla
B-n 1936-01-24 Flygfält på Backamo som reservarbete Backamo
Kur 1936-04-20 Årgång 1910 konfronteras med årgång 1936. Besök på Backamo och Uddevalla. Regemente. Uddevalla
B-n

1936-07-13

Berättelse om Backamo i gångna tider. Av F.E.K.. Regemente. Backamo
B-n

1936-07-15

Rannsakning på Uddevalla rådhus i går. Fjärdingsman i Grinneröd inför rätta för förfalskning. Polis. Uddevalla
B-n

1937-03-25

Flygfältet i Backamo färdigt hösten 1938. Regemente. Bild. Uddevalla
B-n 1937-10-18 Komminister Johan Ludvig Sundbeck, Grinneröd, vald till kyrkoherde i Hjärtum. Kyrka. Hjärtum
B-n

1938-04-06

Biskopsbesök i Ljung och Grinneröd igår. Kyrkan. Ljungskile
B-n 1938-05-13 Den sista Backamokontingenten, 1912 års klass vid regementet skall ha kamratträff. Regemente. Uddevalla
B-n 1938-08-01 Pastor Bergde på Gullholmen vald till komminister i Grinneröd. Kyrka. Grinneröd
B-n 1938-08-01 Högern i Bohuslän samlade sina trupper på Backamo. Staxäng och professor Bagge i elden. Politik. Backamo
B-n

1939-03-31

Värmeledning i Grinneröds kyrka, tillbyggnad av sakristia på norra sidan. Grinneröd
B-n

1939-06-17

Länets kriminaltekniska förening höll årsmöte på Backamo med åskådningsövningar. Polis. Backamo
B-n

1939-07-20

Vilt slagsmål i AK-barack på Backamo. En person medvetslös. Polis. Backamo
B-n 1940-01-22 Backamo-Kamraternas idrottsföreningska återuppta verksamheten. Föreningar. Backamo
B-n

1940-02-16

Sju bohuskyrkor stängas på grund bränslebrist, Forshälla, Grinneröd, Skredsvik. Forshälla
B-n

1940-05-28

75 år fyller korpral nr 14 Amandus Ekman, som berättar minnen från Backamo. Regementet. Backamo
B-n

1940-08-09

90 år fyller förre korpralen Johan Ljungvall. Backamo
B-n

1941-12-27

83 årige smeden Johan A. Fredriksson i Grinneröd hittades död 100 meter från sin stuga. Polis. Uddevalla
B-n 1942-05-26 Göteborgscyklister dominerade "Backamo" Rune Blomberg blev bästa uddevallacyklist. Idrott. Uddevalla
B-n

1943-04-30

50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente Bengt Lindahl, bördig från Grinneröd. Uddevalla
B-n 1943-06-22 75 år fyller löjtnanten vid Bohusläns regemente A. R. Qvist. Backamo
B-n 1944-10-05 Rikstävlingen i SM-plöjning blev Ernst Klevendahl, Grinneröd tvåa. Jordbruk. Uddevalla
Kur

1945-05-17

Hundratals tyska krigsfångar redan internerade på Backamo. Regemente. Backamo
Kur 1945-05-22 Dödsdomar vid privat tysk backamodomstol? Backamo
Kur

1945-05-24

Backamotyskarnas hälsningsregler unika för Sverige. Backamo
Kur 1945-05-24 Backamotyskar till epidemissjukhuset i Uddevalla. Backamo
Kur 1945-05-25 Backamotyskarnas hälsningsregler intresserar MO. Backamo
Kur

1945-05-25

Backamotyskarna får mer tobak än svenskarna? Backamo
Kur 1945-07-06 Värnpliktig på Backamo inför krigsrätt. Skulle skaffa skor åt tyskarna. Backamo
B-n 1945-08-15 Barackerna i Mon, Backamo (från allmänheten). Regemente. Backamo
B-n

1945-09-14

Tysk har rymt från Backamo, Kurt Messerschmidt född 1923. Polis. Backamo
B-n 1945-09-18 Internerad tysk skjuten å Backamo. Skott i benet, stannade ej på order. Olycka. Krig. Backamo
B-n

1945-09-27

Omflyttning av tyskar från förläggningen å Backamo. Backamo
B-n 1945-10-16 Tysk flygare rymde från Backamo-lägret. Regemente. Uddevalla
B-n 1945-10-18 Baracker till salu. Regemente. Backamo
B-n

1945-11-24

Skärpt bevakning på Backamo inför utlämningen av tyskarna. Backamo
B-n 1945-11-26 Hungerstrejk bland tyskarna, självmordsförsök på Grunnebo, rymning ur Backamoläget. Backamo
B-n

1945-11-27

Backamointernerna vädja till den kristna världen. Åberopar att asylrätt tillförsäkrats dem. Flykting. Backamo
B-n

1945-11-27

Tyskarna har fått anstånd med utlämningen. Jubel på Backamo. Flykting. Backamo
B-n 1945-11-28 Döden kastar sin skugga över Backamo. Hungerstrejk, stympningar och självmord. Backamo
B-n

1945-11-29

Läkarutlåtande: Backamo-tyskarna för utmattade för att resa. Flykting. Backamo
B-n

1945-11-29

Kungen vädjade till marskalk Stalin. Backamo-tyskarna för utmattade för att resa. Backamo
B-n

1945-11-29

Staden igår: Om fångtågen. Krig. Backamo
B-n 1945-11-30 120 hungerstrejkande Backamotyskar fördes till sjukhus. Bl a i Borås. Backamo
B-n

1945-11-30

Margretegärdeskolan åter beredskapssjukhus p.g.a. av läget på Backamo- och Grunnebolägren. Sjukvård. Uddevalla
B-n 1945-12-01 Blodig morgon på Backamo vid de tyska internernas avfärd mot väntande ryska fartyg i Trelleborg. Flykting. Backamo
B-n 1945-12-03 Klappjakt på gömda tyskar i Backamo. Margretegärdeskolan behövde ej bli beredskapssjukhus. Flykting. Backamo
B-n

1945-12-05

Två tyskar fast på Backamovind. Krig. Flykting. Backamo
B-n 1945-12-05 91 sjukskrivna backamotyskar på Uddevalla lasarett avhämtade med lasarettståg. Flykting. Sjukvård. Uddevalla
B-n 1945-12-05 Två tyskar fast på Backamovind. Krig. Flykting. Backamo
B-n

1945-12-06

Tre tyskar hittades på Backamo. Flykting. Backamo
B-n

1945-12-07

Tårgashot tvang fram ytterligare två tyskar ur Backamobarack. Flykting. Backamo
B-n 1945-12-08 Åtta Backamo-tyskar dolda i gropar under barackerna. Tre rymlingar nu på fri fot. Flykting. Backamo
B-n 1945-12-14 De sista internerna på Backamo ge sig. Överraskades vid värmepanna i en barack. Backamo
B-n 1945-12-17 Backamo avecklas i januari. Krig. Regemente. Backamo
B-n

1946-06-22

En midsommardag på gamla Backamo av F.E.K. Regemente. Backamo
B-n

1946-08-31

Kung Oscar ll på Backamo. Ur Bohusläningen augusti 1896. Regemente. Backamo
B-n 1946-10-02 Backamovolontär hade 50 kr i kvartalet plus tobaksskilling. G. A .Rydén 47 år vid Regemente. Backamo
B-n

1946-10-24

Interner i Backamo fingo bo i arresten. Regemente. Backamo
B-n

1947-03-24

Den lönsamma vidskepelsen i Grinneröd av F.E.K. Ljungskile
B-n 1947-05-27 Backamoloppet på cykel. Idrott. Uddevalla
B-n

1947-07-02

Hemskyddsutbildning omlägges. Instruktörskurs på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1947-08-20

90 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente Johan Hofstedt. Backamo
B-n 1947-12-04 Backamo för 100 år sedan av F.E.K. Backamo
B-n

1948-02-17

Backamotyskar har hört av sig, 1.300 som i dec 1945 transp. huvudsakligen till regementet. Backamo
B-n

1948-05-18

Arvid Adamsson Göteborg, suverän cykelåkare vann Backamoloppet. Idrott. Uddevalla
B-n

1948-06-21

Krigare av årgång dazumal på träff i fager backamo-natur. Backamo
B-n

1951-05-15

15:e Backamoloppet för cyklister. Idrott. Uddevalla
B-n

1951-05-16

Sven "Svängis" Johansson hade otur i Backamoloppet, fick växelkrångel en halv mil före mål. Idrott. Uddevalla
B-n 1951-06-23 Backamomidsommar för 50 år sedan, berättelse av Arkivarius. Seder o bruk. Ljungskile
B-n

1953-07-06

Tysk, som var på Backamo interneringsläger 1945, på återbesök. Backamo
B-n

1953-11-11

Stor I17:s fest, 40 år sedan flytten gick från Backamo. Regemente. Uddevalla
B-n

1954-01-04

Den största- och äldsta lönnen vid Grinneröd. Bild. Uddevalla
B-n

1954-06-08

Cyklisternas sista Backamolopp- och UIS 17:e. Idrott. Uddevalla
B-n

1955-04-05

Motortävlingar på Backamo. Motorsport. Backamo
B-n

1955-04-12

Sörping vann motocrosstävling. Motorsport. Bild. Backamo
B-n

1955-05-28

Stock-Car på Backamo i regi av Bohusläningen-LMK. Fordon. Tävling. Idrott. Backamo
B-n 1957-08-06 Backamobor nekade kpist-mannen Bo Gerhard Johansson lift. Polis. Regemente. Backamo
B-n 1957-09-18 Hällristning upptäcktes vid husknut i Grinneröd. Historia. Bild. Ljungskile
B-n

1959-07-11

Grinneröds kyrka firar 100-årsjubileum. Ljungskile
B-n 1960-04-13 Backamo återuppstår som övningsområde. 50 årsträff  22 maj. Regemente. Backamo
B-n

1961-04-24

1911-års beväringer 50-årsjubilerade på Backamo. Regemente. Bild. Backamo
B-n

1961-08-25

Jubileumsfestligheterna inleds på Backamo idag. Regemente. Bild. Uddevalla
B-n

1961-08-26

Gemytlig veterandag i folkvisemiljö på Backamo. Regemente. Jubileum. Bild. Uddevalla
B-n

1962-05-16

Uddevalla stad köper grusgård i Grinneröd. Fastighetsaffär. Uddevalla
B-n

1965-06-26

Tysk intern återvände som turist till Backamo. Krig. Backamo
B-n

1968-03-14

Personbil in i lastbil.Ynglingar skadades på väg 167 vid Backamo. Olycka. Bild. Backamo
B-n

1971-07-19

Bohus Flygklubbs växande aktivitet. Flygintresset på frammarsch på Backamo. Flyg. Uddevalla
B-n

1971-12-02

Backamo lämplig plats för civilförsvarsskolan. Regemente. Bild. Uddevalla
B-n

1972-12-28

Beväringsvisa från Backamo vid sekelskiftet. Ej den riksbekanta. Bild från förr över  Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1972-12-28

Beväringsvisa från Backamo vid sekelskiftet. Musik o sång. Uddevalla
B-n

1973-04-27

60 år fyller komminister Lars Malmgren Grinneröd, Ljungkile. Ljungkile
B-n

1973-06-25

Bild på I17 som varit 60 år i Uddevalla, samt Backamo 250 år som lägerplats. Regemente. Uddevalla
B-n

1973-07-02

60 år sedan regementet flyttade från Backamo till Uddevalla. Jubileumsfestligheter på Backamo. Backamo
B-n

1973-07-02

Modell Ä-uniformen plockades fram vid Backamo-jubileumet. Berättelse. Bild. Ljungskile
B-n

1973-08-17

"Det var en gång". Edvard Magné var Backamos nöjespappa som roade beväringar på fritiden. Nöjen. Backamo
B-n

1973-08-17

"Det var en gång". Bild från Backamo. Regemente. Ljungskile
B-n

1973-08-29

Bild från Backamo på en stor samling människor, troligen 1931 eller 1932. Okänt evenemang. Regemente. Backamo
B-n

1973-09-19

4 000 västsvenska fick sätta på sig kronans kläder på Backamo. S.k repmånad. Regemente. Bild. Ljungskile
B-n

1976-04-01

Clark gömde pengarna vid Grinneröds kyrka. Polis. Bild. Uddevalla
B-n

1979-02-02

Nu blir Uddevalla ägare av Backamo flygplats. Backamo
B-n

1979-03-24

Uddevalla kommun överväger satsa 1.2 miljoner kronor på Backamo flygplats. Backamo
B-n

1979-06-09

Livet på Backamo, i synnerhet för sömmerskorna. Av  Birgit Olsson. Del 1. Regemente. Backamo
B-n

1979-06-11

Livet på Backamo, för bland annat sömmerskorna. Av Birgit Olsson. Del 2. Regemente. Backamo
B-n

1979-07-06

Planer finns på att öka ut Backamo flygplats till ett ordentligt flygfält. Backamo
B-n 1979-10-30 Bohusflyg på Backamo vågar ej satsa på hangarbygge förrän kommunen lovat satsa på ny landningsbana. Backamo
B-n

1979-11-08

Det borgerliga styret i Uddevalla  vill inte satsa på en upprustning av Backamo flygplats. Uddevalla
B-n

1980-01-28

En fridlysning av Backamo flygplats kan medföra en utbyggnad. Backamo
B-n

1980-05-03

Polisen som blev källarmästare. Bo Cedergren startade Backamo Motell sommaren 1976. Mat. Bild. Ljungskile
U-P 1981-11-05 Byggnader på Backamo hotas av rivning om det inte finns pengar till underhåll. Regemente. Backamo
B-n

1981-11-06

I 17:s nya skjutfält på Sågebacken invigt med trumpetfanfarer och kanondunder. Regemente. Bild. Backamo
B-n

1981-12-10

Motell Backamo övertar rörelsen Margretelund i Uddevalla. Hotell. Mat. Bild. Uddevalla
U-P

1981-12-17

I 17 vill ha kvar Backamo som lägerplats, trots att man går med på att riva 17 byggnader. Regemente. Backamo
B-n 1982-03-10 Arméledningen vill riva gamla lägret på Backamo. Officerarna på I17 protesterar. Regemente. Bild. Backamo
U-P

1983-03-31

I 17:s IF bildades i Backamo fyller nu 75 år. Jubileum. Uddevalla
B-n 1983-04-23 Hemska scener utspelades när lägret i Backamo utrymdes. Berättelse av Thore Uttman. Krig. Död. Uddevalla
U-P 1983-04-28 Thore Uttman minns Backamo. Berättelse. Bild. Uddevalla
B-n 1983-06-13 70-årsminnet av Bohusläns regementes flyttning från Backamo till Uddevalla firades högtidligt. Jubileum. Backamo
B-n 1985-09-02 1935 års konfirmander i Ljung och Grinneröd 50-årsjubilerade. Jubileum. Ljungskile
B-n

1986-01-18

John Haglund förtäljer om skolgången i Grinneröd. Berättelse. Grinneröd
B-n

1986-04-17

Kort från 1916 på konfirmander i Ljung och Grinneröd. Jubileum. Ljung o Grinneröd
B-n

1987-06-05

40-årsjubilerande konfirmander i Grinneröd. Jubileum. Grinneröd
B-n

1987-10-08

1937-års konfirmander i Ljung och Grinneröd firade 50-årsminnet av konfirmationen. Jubileum. Ljungskile
B-n 1987-12-10 Kalkning av Grinnerödssjön m.fl. pågår. Troligen fortsättning nästa år med Herrestadsfjällets sjöar. Miljö. Uddevalla
B-n

1988-06-21

Jubileumsutställning färdig på regementet med anledning av att det i okt. är 75 år sen flytten från Backamo. Uddevalla
B-n 1988-10-12 I 17 firar 22 oktober flyttningen från Backamo till Uddevalla för 75 år sedan. Regemente. Jubileum. Uddevalla
U-P

1988-10-20

75 år sedan Backamo lämnades för det nya regementet i Uddevalla. Jubileum. Bild. Uddevalla
B-n

1988-10-22

Arthur Andersson, Uddevalla, 97 år, var med på Backamo-tiden. Berättelse. Regemente. Backamo
B-n

1988-10-22

"Tjo uppå Backamo". Om livet på lägerplatsen Backamo. Regemente. Bild. Backamo
U-P

1988-10-22

Backamo-livet är något som man aldrig glömmer. Regemente. Backamo
B-n 1988-10-22 För 75 år sedan flyttade Bohusläns regemente från Backamo till nya kaserner i Uddevalla. Jubileum. Uddevalla
B-n

1988-10-22

Arthur Andersson, Uddevalla, 97 år, var med på Backamo-tiden. Berättelse. Regemente. Backamo
B-n

1989-02-03

Förre rustmästaren Åke Lingborn arbetade på Backamo 1945. Skall möta Erich Kuhn, en av de internerade. Backamo
B-n 1989-02-04 Tyske internen Erich Kuhn tillbaka på Backamo. Av Kjell Edman. Backamo
U-P

1989-02-23

"Backamo, vykort beskriver ett militärläger". Bok av Bengt Lundin. Böcker. Regemente. Backamo
B-n

1989-05-09

Harald Hansson i Frändefors minns från 1945 då Backamo var interneringsläger för tyska soldater. Regemente. Backamo
B-n 1992-06-13 En unik skapelse, försäljning av Backamo. Regemente. Fastighetsaffär. Backamo
G-P 1992-09-13 De gröna dragonernas och änkedrottningens regemente lever vidare i ny tappning på Backamo. Backamo
G-P

1992-10-05

Backamo var en idyll, inget skjutande och med mat i lyxklass säger Erich Kuhn lägerfånge 1945. Bild. Grinneröd
B-n

1993-04-14

Mer än ett levande museum, gamla Backamo rustas upp. Bild. Backamo
U-P

1993-05-13

Stiftelse försöker rädda militärförläggningens kulturvärden. Regemente. Grinneröd
S-P 1993-09-24 Stiftelse tar över lägerplatsen Backamo. Regemente. Backamo
S-P

1993-11-18

Backamo en tillgång för Bohuslän. Regemente. Backamo
U-P

1993-11-18

Alu-jobbare renoverar Backamo. Regemente. Backamo
S-P

1994-08-26

Bohuslän- och dess gröna dragoner i Backamo, bild byggnad nr 9. Regemente. Backamo
L-P

1995-08-11

Vikarvet har hållit sin 80:e årsstämma på regementets gamla lägerplats Backamo. Backamo
B-n 1997-02-11 Backamostiftelsen i kris. Krävs på 85 000 kr i skatt. Backamo
B-n 1997-04-14 Timmer från officerspaviljongen räddningen för "sjukan" på Backamo. Regemente. Backamo
B-n

1997-06-20

Fiffelhärva som omfattar flyktingförläggningar. Polis. Backamo
B-n 1997-08-23 Gamla sjukhuset på Backamo rustas upp under byggnadsvårdsläger. Kultur. Bild. Backamo
B-n

1999-04-03

Klartecken för flyglärarutbildning på Backamo. Uddevalla
B-n 1999-04-10 Det gamla övningsfältet Backamo. Regemente. Bild. Backamo
B-n

1999-06-18

60 ungdomar från Norden och Baltikum är på Backamo, lär sig förhandla om mänskliga rättigheter. Utbildning. Backamo
B-n 1999-07-15 70-åriga herrar blev pojkar på nytt. Tillbaka på Backamo efter 50 år. Jubileum. Bild. Uddevalla
B-n 1999-08-11 Bröderna Gudmundsson förvandlade Backamo-utsedda till årets företagare 1998. Utnämning. Uddevalla
B-n 1999-08-30 Luften fylldes av signaler. 500 radioamatörer träffades på Backamo. Bild. Uddevalla
B-n 1999-09-13 Parad med gamla jordbruksredskap under "Bondens dag", på Backamo. Ljungskile
B-n 1999-10-26 Seklets bilder. Backamo vi sekelskiftet, Nyröd vid Munkedal 1925, Lidens skola i Dalsland 1927. Hembygd. Bohuslän
B-n 2000-02-02 Backamos sjukhus kan bli klart i år. Sjukvård. Bild. Uddevalla
B-n

2000-05-24

Alla Backamovänner kan få sitt lystmäte. Backamo 1816-1913. Historia. Ljungskile
B-n 2000-08-01 Även Backamo Lägerplats stämmer in i uppmaningen till kommunen om bättre skyltning av sevärdheter. Turist. Ljungskile
B-n

2000-09-09

På söndagskvällen började det brinna i familjens nyinköpta hus i Backamo, 6 personer tvingades fly. Brand. Ljungskile
B-n 2000-11-08 Med god näsa för hare, uttagningar till svenska mästerskap för stövare, hussarna Bengt-Olof Larsson, Erling Buck. Backamo
B-n 2001-06-06 Backamo blåser till strid, nya adressbeteckningar möts av protester. Regemente. Kultur. Backamo
B-n 2001-06-11 Nu satsar Bohusläns ende elitcyklist 33-årige Jonas Gartman mot SM. Idrott Backamo
B-n 2001-06-22 Så skrev B-n 1901-06-22; Midsommarfestligheterna å Backamo. Bohusläns regementes officerskår är gäster. Uddevalla
B-n

2001-07-06

Edvard Pohl- och Gösta Olsson, möttes på Backamo efter 56 år. Berättelse. Backamo
B-n

2001-08-15

Stiftelsen vill äga Backamo. Tveksamt om kommunen vill sälja. Bild. Ljungskile
B-n 2001-10-09 Så såg Backamo lägerplats ut år 1913. Regemente. Bild. Uddevalla
B-n 2002-06-20 Ungdomar knyter kontakter på Backamos FN-läger. Bild. Uddevalla
B-n

2002-07-11

Kungsrallyt till Bohuslän. 17 augusti blir det målgång på Backamo. Motorsport. Kungligt. Bild. Uddevalla
B-n

2002-07-15

Backamomarknad gjorde succé direkt. Nöjen. Bild. Ljungskile
B-n

2002-07-17

Lumparminnen i mängd. Plutonchefselever från 1949 möttes på Backamo. Regemente. Bild. Ljungskile
B-n

2002-08-14

Rikets högste militärchef, generallöjtnant Hans Berndtsson på besök i Backamo, Ljungskile. Regemente. Bild. Uddevalla
B-n

2002-08-16

Kungabesök i Svanesund. Kungarallyt går över Tjörn och Orust med mål i Backamo. Motorsport. Kungligt. Orust
B-n

2002-08-19

Solen lyste för de 110 ekipage i Kungsrallyt som startade i Göteborg sedan Orust, slutmål Backamo i Ljungskile. Fordon. Bohuslän
B-n

2002-09-02

Backamo fick många och tappra besökare på Bondens dag. Ljungskile
B-n 2002-09-11 Familjen Hertzberg Backamo, efterlyser en mc-förare som kom till hjälp när deras hus höll på att brinna upp. Brand. Ljungskile
B-n 2002-09-14 MC-hjälten Lenny Andersson tillbaka på Backamo. Branddrabbade familjen Hertzberg mötte sin räddare. Bild. Ljungskile
B-n 2002-09-20 Lång fängelsedom för flera inbrott i Backamo och Hedekas. Polis. Bohuslän
B-n

2002-12-09

En 48-årig kvinna saknas i trakterna av Backamo, hon var ute och rastade sin hund. Polis. Ljungskile
B-n 2002-12-10 Fortfarande inga spår efter den försvunna kvinnan från Backamo. Polis. Ljungskile
B-n 2003-01-18 Den 48-åriga kvinnan som i december hittades död i skogen vid Backamo, frös ihjäl. Ljungskile
B-n 2003-02-15 Gammalt hantverk med värme. Alf Oswaldsson renoverar kakelugnarna Backamo sjukstuga. Kultur. Bild. Ljungskile
B-n 2003-12-23 Beskjutning av polisbil gav fängelsestraff. Polis. Backamo
B-n 2006-01-14 George Skansebo död. Backamo. Fartyg Orust
B-n 2006-02-01 Sjukhuset på Backamo brann ned inatt. Brand. Backamo lägerplats. Per Norberg Backamo

Uppdaterad 2011-10-05