Sökning i pressregistret - Ljungskile

 

Vi har med hjälp av Gunnar Klasson, Bohusläns museum, sökt på ordet "Ljungskile" i föreningsarkivets pressregister. Vi har fått nedanstående resultat. De kan användas som en "dagbok" över vad som hänt i Ljungskile och uppmärksammats av pressen. Nutidshistoria i sammanfattning 1881 - 2005.

Vill du läsa artiklarna, kontakta Föreningsregistet, tel
0522-65 65 00 för tidsbeställning. Då får du hjälp med att läsa artikeln från mikrofilm.

Tidning:

Datum:

Innehåll:

Ort:

B-n

1881-07-11

Ljungskiles olika områden och kyrkor. Byggnad. Kyrka.

Ljungskile

B-n

1881-07-11

Från Bohuslän- och "Ljungskile". Del 1. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1881-07-14

Från Bohuslän- och "Ljungskile". Del 2. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1882-05-11

Från Ljungskile berättas om Ljungs kyrka och dess nya orgel. Kyrka.

Ljungskile

B-n

1884-02-07

Telegrafstation öppnas i Ljungskile. Telefon.

Ljungskile

B-n

1885-04-11

Maj månad börjar Ljungskile telegrafstation sin werksamhet. Telefon.

Ljungskile

B-n

1885-05-23

Före detta häradsdomaren Johannes Janson Ljungskile död, 86 år.

Ljungskile

B-n

1886-02-23

Telefonledningen mellan Uddevalla-Ljungskile skall enligt kontraktet warda färdig 1:a maj. Telefon.

Uddevalla

B-n

1886-04-29

Den 1:a maj öppnas telefonledningen mellan Uddevalla-Ljungskile. Telestationen warder hos handlanden Lundin. Telefon.

Uddevalla

B-n

1887-04-16

Gymnastikinstitut inrättas både på Gustafsberg- och i Ljungskile. Idrott.

Uddevalla

B-n

1887-04-23

Villan "Bella Vista" i Ljungskile till salu. Fastighetsaffär.

Ljungskile

B-n

1887-06-21

En badgästs skrivelse från Ljungskile till Bohusläningen. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1888-05-29

Den 1:a juni öppnar apoteket i Ljungskile. Annons.

Ljungskile

B-n

1888-09-15

Lantbruksmöte i Ljungskile. Jordbruk.

Ljungskile

B-n

1888-10-18

Zigenarföljet har besökt Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1889-03-05

Förteckning över åldringar inom Ljungskiletrakten. Befolkningsstatistik.

Ljungskile

B-n

1889-06-01

Apoteket i Ljungskile öppnar idag den 1 juni 1889. Läkemedel.

Ljungskile

B-n

1889-07-09

Ljungskile utsattes för en rasande cyklon på 5-10 minuter, det blev en stor förödelse. Väder.

Ljungskile

B-n

1891-07-04

Brev från Ljungskile om badhus, bibliotek m.m. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1891-09-01

Godtemplarloge i Ljungskile ska bildas. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1900-04-10

Isränna uppsågas av "Kung Rane" och "Bohus".  Bohuslänska kustens båtar vid Ljungskile

Ljungskile

B-n

1903-05-23

F.d. vice consuln E. William Prytz, Ljungskile, död 74 år.

Ljungskile

B-n

1907-06-18

Mord vid Lyckorna, Ljungskile. Polis.

Ljungskile

B-n

1908-06-13

Länsutställningen i Ljungskile av vävnader och spånad den 10 juni 1908.

Ljungskile

B-n

1908-12-09

Patent har meddelats å "Apparat för sökande av fiskstim" av J. P Jensen i Ljungskile.

Ljungskile

B-P

1911-02-06

Ljungskile skytteförening har årsmöte. Idrott.

Ljungskile

B-P

1911-02-15

Politiskt möte i Ljungskile. Annons.

Ljungskile

B-P

1911-03-31

Fastighetsaffärer i Ljungskile.

Ljungskile

B-P

1911-06-28

Fr Lundkvist Uddevalla skadad vid segeltur i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1914-02-21

75 år fyllde igår byggmästaren O.E. Norling, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1914-05-16

En för Bohuslän sällsynt fågel Kungsfiskaren sågs i Ljungskile. Fåglar.

Ljungskile

B-n

1914-07-21

Öppen för automobiltrafik är nu utfartsvägen från Ljungskile godsmagasin.

Ljungskile

B-n

1916-12-06

Göteborgs Handelsbank öppnar kontor i Ljungskile, posthuset.

Ljungskile

B-n

1918-07-04

70 år fyller direktör  J.V C. Koch, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1920-03-08

Hemslöjdsutställningar i Uddevalla och Ljungskile till sommaren.

Uddevalla

B-n

1920-09-09

Om en fest på Anfasteröds gård i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1921-08-30

75 år fyller kapten Andrew Macfie, född på Anfasteröd vid Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1922-03-09

Gyllenstens grotta av A.M. En gammal sägen om hur Ljungskile blev badort. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1922-03-30

50 år fyller handlaren  A.B. Nordström. 1899 startade han affär i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1922-06-03

Biografen i Ljungskile avslutar säsongen med tvänne föreställningar. Bio.

Ljungskile

B-n

1922-08-14

Uddevalla motorbåtsklubb hade på söndag regatta Uddevalla-Ljungskile- och åter. Båtar. Föreningar.

Uddevalla

B-n

1922-09-02

Biografen i Ljungskile kommer att giva tvänne föreställningar varje söndag. Nöje.

Ljungskile

B-n

1922-10-17

En lyckad bazar har hållits i Ljungskile till förmån för ytterbelysning å Lyckorna- och Ljungskile. Energi.

Ljungskile

B-n

1922-12-16

Entreprenadauktion å grundläggningsarbete till Ljungskiles nya badhus.

Ljungskile

B-n

1923-05-24

Onsdag den 23 dennes öppnas min charkuteriaffär i Ljungskile. Vördsamt Eugen Mossberg. Annons.

Ljungskile

B-n

1923-07-09

Från Bohusläns köpmannaförbunds årsmöte i Ljungskile. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1923-07-14

Från Ljungskile och Lyckornas badplatser, priser på rum och mat.

Ljungskile

B-n

1923-07-16

Byggnadsverksamheten i Ljungskile och Lyckorna.

Ljungskile

B-n

1923-08-06

Hasteröd-Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Om Backamo efter flytten till Uddevalla.

Backamo

B-n

1923-08-23

Backamo-Grinneröd-Ljungskile. En annan landsväg nu än under knektarnas tid. Regemente.

Ljungskile

B-n

1923-08-25

Direktör J. W. C. Koch, Ljungskile har avlidit i en ålder av 75 år. Död.

Ljungskile

B-n

1923-08-27

Före detta direktören J. W. C.  Koch i Ljungskile är död.

Ljungskile

B-n

1923-09-11

Beslut att stensätta vägen genom Ljungskile, 180 bilar och 150 hästskjutsar passerar.

Ljungskile

B-n

1923-10-04

Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Regemente. Berättelse.

Backamo

B-n

1924-01-10

Auktion på Ljungskile Badhus AB, ångpanna, materialer av mässing och c:a 1.000 kr.

Ljungskile

B-n

1924-07-26

Ett sommarbesök i Bohusläns skärgård är hälsa och glädje. En titt på Lyckorna och Ljungskile. Turist.

Bohuslän

B-n

1924-08-11

En cykeltripp i Fräkne och Torpe härad. Utby-Öresjö-Vassbo-Ljungskile-Hasteröd-S.

Ljungskile

B-n

1924-09-08

En titt i Ljungskile- och Lyckorna. Del III. Hembygd.

Ljungskile

Kur

1924-09-17

"Röda bilen" har passerat Uddevalla. Riksdagsman Frosterud talade  bl.a. i Ljungskile. Politik.

Uddevalla

B-n

1925-01-12

Ett nybyggt turisthotell står nu färdigt i Ljungskile, att ta emot de första gästerna.

Ljungskile

B-n

1925-03-03

Mul-och klövsjuka får fäste i Bohuslän. Egendomen Anfasteröd, Ljungskile. Djur

Ljungskile

Kur

1925-04-03

Ljungskile får ej bilda provinsialläkardistrikt. Regeringen har avslagit förslaget därom.

Uddevalla

B-n

1925-07-21

Några ord om Ljungskile och Lyckorna. Bild.

Ljungskile

B-n

1926-09-10

Ljungskile - en vacker badort.

Ljungskile

B-n

1926-09-10

Ljungskile en vacker belägen badort med idog befolkning. Bild.

Ljungskile

B-n

1928-06-21

Ljungskile får folkhögskola.

Ljungskile

B-n

1928-07-12

Lyckorna och Ljungskile,  badorter vid Ljungskilen. Bild.

Ljungskile

B-n

1928-08-29

Landsfiskal Nygren i Ljungskile död.

Ljungskile

Kur

1928-12-11

Västkustens ungdomsskola som hittills varit verksam till Gläborg inflyttar till egen byggnad i Ljungskile i januari 1929.

Uddevalla

Kur

1929-01-15

Västkustens ungdomsskola invigd på lördag i Ljungskile.

Uddevalla

Kur

1929-04-09

Ångaren Byfjorden bröt igår upp isen in till Ljungskile. Isen bar mellan 18-20 tum tjock. Väder.

Uddevalla

B-n

1929-12-13

Intryck från en resa. En estlandssvensk och en islänning, elever i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1931-03-31

Vägen genom Ljungskile stensättes, Långehed-Rödvägen breddas till 5 meter. Gatuarbete.

Ljungskile

B-n

1931-07-17

Frisinnade sommarskolan i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

1932-02-13

Ljungs sockens blivande ålderdomshem. En vacker byggnad centralt belägen vid Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1932-05-19

Vägport eller viadukt vid Skafteröd? Det stora vägbygget vid Ljungskile. Vägarbete. Bild.

Ljungskile

B-n

1932-08-17

Ljungskile vägomläggningen genom samhället. Bild.

Ljungskile

B-n

1933-02-09

Ålderdomshemmet i Ljungs kommun invigdes å Aröd, Ljungskile. Social byggnad.

Ljungskile

B-n

1933-04-19

Omnibuslinjen Uddevalla-Ljungskile. Bröd. Olsson omnibustrafik upphört.

Uddevalla

B-n

1933-07-07

Vacker Hemslöjdsutställning i Ljungskile. Hemslöjd.

Ljungskile

B-n

1934-04-23

Ljungskile får två nya tennisbanor. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1934-08-04

Ungdomslägret i Ljungskile öppnat. 150 pojkar och flickor från olika delar av länet ryckte in i går. Skola. Bild.

Ljungskile

B-n

1934-12-12

Bilder från Ljungskile. Den nya läkarebostaden. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1935-03-21

Arrestlokaler i Bohuslän ordnas, Ljungskile, Munkedal. Polis. Bild.

Bohuslän

Kur

1935-05-18

En väg som blir turistattraktion, Strandvägen Ljungskile-Uddevalla. Vägarbeten. Bild.

Europa

Kur

1935-06-27

Kustvägen Ljungskile-Uddevalla. Ytterligare en sektion fastställdes. Vägarbeten.

Uddevalla

B-n

1935-06-29

70 år fyller förre landsfiskalen i Kville C.O. Ahlenius, Ljungskile. Bild.

Ljungskile

Kur

1935-08-08

Ljungskile går ständigt framåt som badort och samhälle. Ny strumpindustri. Bild.

Ljungskile

B-n

1935-08-08

Sensommar i Ljungskile. Ljungs gamla Kyrkoruin. Hembyggd. Bild.

Ljungskile

B-n

1935-12-05

Pampig byggnad i Ljungskile. Byggnadsföreningen centrums stora fastighet i det närmaste färdig. Bild.

Ljungskile

B-n

1936-05-20

En presentation av hotell Hemgården med Ulvöbaden i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1936-06-04

75 år fyller i morgon förre länsagronomen N.D. Lychou, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1936-06-05

En känd Ljungskileaffär är Jacobsson och Blombergs herrekipering. Bild.

Ljungskile

Kur

1936-06-08

Biltrafikens män konferera. Göteborgs och Bohusläns trafikbilägareförening höll sitt årsmöte i Ljungskile. Föreningar. Bild.

Ljungskile

Kur

1936-06-08

Bohusköpmän hade igår sitt årsmöte i Ljungskile. Föreningar. Bild.

Ljungskile

B-n

1936-06-22

Eldsvåda i Ljungskile utbröt i bagaremästare Ljungbergs bageri. Brand.

Ljungskile

B-n

1936-07-07

Rått överfall i Ljungskile av okänd man. Kvinna överfallen på natten. Polis.

Ljungskile

Kur

1936-07-08

lyckorna med Ljungskile en gouterad badort i ständig utveckling. Byggnad. Bild.

Ljungskile

Kur

1936-07-24

Såg i Ljungskile sätter samhället i otäck gungning. Fabrik.

Ljungskile

B-n

1936-08-21

Första etappen av nya kustvägen har avsynats och godkänts. Turistvägen Ljungskile.

Ljungskile

Kur

1936-08-26

Strandvägsproblem dominera i Forshälla. Ljungskile-Uddevalla längs sjön efterlängtad förbindelse. Ammenäs och Dramsvik få också vägar. Vägarbeten. Bild.

Bohuslän

B-n

1936-09-11

Kustvägen Uddevalla-Ljungskile. Ingenjör B. von Platen bild av ritning över den projekten.

Uddevalla

Kur

1936-10-03

Minnesmärken vid Ljungskile. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1936-11-10

Nytt hembageri öppnas i dag i Ljungskile av fröken Ester Karlsson. Affär.

Ljungskile

B-n

1936-12-09

Nybyggda Simmersröds barnhem i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

1936-12-09

Den nybyggda strumpfabriken i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

Kur

1937-02-06

Ljungskile hemsökt av röde hanen. Brand.

Ljungskile

Kur

1937-04-05

Direktör Andersson i Ljungskile klär damben med silkesstrumpor. Fabrik. Bild.

Ljungskile

Kur

1937-06-12

Ljungskile vill bli kvitt trafikfälla och önskar en hamn. Hembygd. Bild.

Ljungskile

Kur

1937-06-23

Strumpfabriken i Ljungskile. Fabrik.

Ljungskile

Kur

1937-08-19

Vägarbeten vid Ljungskile. Vägarbeten. Bild.

Ljungskile

B-n

1937-09-01

Konduktör misshandlad i Ljungskile, passagerare i bärsärkahumör. Polis.

Ljungskile

B-n

1937-09-01

Uppklarat överfall i Ljungskile.Våldsman fast. Polis.

Ljungskile

B-n

1938-01-13

Ljungskile Boxningsklubbs årsmöte. Idrott.

Ljungskile

B-n

1938-03-02

Jordkabel Uddevalla-Ljungskile. Ersätter telegrafverkets nuvarande luftledningar.

Uddevalla

B-n

1938-05-12

Luftskyddsförening bildad i Ljungskile. Brand. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1938-06-09

De danska elitgymnasterna hade en bejublad uppvisning på Ungdomsskolan i Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1938-06-20

Bohusläns köpmannaförbund höll i går årsmöte i Västkustens ungdomsskola, Ljungskile. Föreningar.

Ljungskile

Kur

1938-06-20

Bohusläns köpmän höllo sitt rådslag i Ljungskile i går. Arbetsmarknad. Bild.

Bohuslän

B-n

1938-06-28

80 år fyller strykerskan Sofia Samuelsson, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1938-07-06

Vådlig bilfärd i går kväll vid Ljungskile. 50-åring omkullstött. Olycka. Polis.

Ljungskile

Kur

1938-09-03

Kabelbygget Uddevalla - Ljungskile. Ledningar.

Uddevalla

Kur

1938-11-07

Strandvägen Ljungskile-Uddevalla. Vägarbeten.

Uddevalla

Kur

1938-11-07

Arbetarekommunen i Ljungskile jubilerar. Trevlig och stimulerande 10-års fest i lördags. Jubileum.

Ljungskile

B-n

1939-02-17

Nattlig ladugårdsbrand på Kärr vid Ljungskile. 16 djur innebrända.

Ljungskile

B-n

1939-03-29

75 år fyller förre tullöverkontrollören Per Vilfrid Martens, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1939-04-03

Busslinje Ljungskile-Kolhättan startar 15 maj. Transport.

Ljungskile

B-n

1939-06-10

Sjönytt från Ljungskile: Det gamla betongfartyget Linnéa vid långa bryggan .

Ljungskile

B-n

1939-08-08

Ljungskile konferens motto. Ny kultur genom hem och skola.

Ljungskile

B-n

1939-09-04

Godsägare Einar Harding, Höggeröd, Ljungskile, nära 57 år. Död.

Ljungskile

B-n

1939-09-05

70 år fyller majoren O. F. Stjernman, Ljungskile. Regemente.

Ljungskile

B-n

1939-11-06

Förre tullöverkontrollören Per Vilfrid Martens, Ulvesund, Ljungskile, död. 75 år.

Ljungskile

B-n

1939-12-16

Flera nybyggnader i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

1941-03-11

50 år fyller landsfiskalen G. H. Åhlander Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1941-08-22

Cementbåten "Linnea" i Ljungskile bort eller inte bort? Båtar.

Ljungskile

B-n

1941-11-24

Backar och kurva skola försvinna. Omfattande arbete på vägen Grohed-Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1942-01-07

Dödsolycka å Bohusbanan i Ljungskile. 46 årige konduktören Henrik Johannes Jacobsson omkom. Olycka.

Ljungskile

B-n

1942-02-23

14 172  nedslag segrarresultat vid SM på skrivmaskin i Uddevalla. Britha Edman, Ljungskile snabbast av 28 skrivare.

Uddevalla

B-n

1943-01-26

Sven Anderssons strumpfabrik i Ljungskile firar 10-år jubileum.

Ljungskile

B-n

1943-07-14

Många och aktuella frågor på socialvårdskongressen i Ljungskile. Social. Bild.

Ljungskile

B-n

1944-03-23

Maskinskrivningstävlingen i Göteborg vanns av  Britha Edman, Ljungskile som förra gången vann i Uddevalla, 14 947 slag.

Göteborg

B-n

1944-04-28

Staden igår. Känd Ljungskiledetalj; Betongbåten, det gamla minnet från förra världskriget. Bild.

Ljungskile

B-n

1944-04-28

Bild på betongbåten Linnea i Ljungskile samt text. Båtar.

Ljungskile

B-n

1944-05-11

Ljungskileortens Hembygdsförening kulturinventeras, sägner- och fotografier. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1944-07-14

Inför Badortens dag. Ljungskile hade engång egen badläkare. Berättelse. Bild.

Ljungskile

B-n

1945-01-24

Sparreviken vid Ljungskile förvandlas till sommarhem för pojkar. Ett 60-tal ungdomar få plats i nya sommarhemmet.

Ljungskile

B-n

1945-02-02

Tjock is i Gullmarn. Stopp till Slussen och Ljungskile. Farleder.

Ljungskile

Kur

1945-04-09

Elsa Brändström, Sibiriens ängel, föreläste i Ljungskile och Uddevalla.

Uddevalla

B-n

1945-04-10

Elsa Brändström talade även i Ljungskile, från KFUK. distriktmöte. Social.

Ljungskile

B-n

1945-07-02

50 år fyller proviansläkaren Bo T. J. Ringertz. Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1945-08-14

Tjänstemän på kurs i Ljungskile. Förening.

Ljungskile

B-n

1945-08-27

Donation av fabrikör Sven Andersson till anställda vid ljungskilefabriken.

Ljungskile

B-n

1945-10-03

Ljungskile manliga gymnastikförening bildades förra året, redovisar sin verksamhet från året. Idrott.

Ljungskile

Kur

1945-11-17

Om Resteröds hemindustri i Forshälla. Bygger ny fabrik i Ljungskile. Resteröds Trikå.

Ljungskile

Kur

1945-11-17

Om strumpfabriken i Ljungskile, väntar på nylon. Näringsliv. Industri.

Ljungskile

B-n

1946-03-22

Ljungskileskolan får ett nytt elevhem i år. Skola. Bild.

Ljungskile

B-n

1946-03-22

Ljungskileskolan får ett nytt elevhem. Berättelse om då och nu.

Ljungskile

B-n

1946-06-01

Sista vattenkvarnen i Fräkne restaturerad. Bevaras av Ljungskile hembygdsförening.

Ljungskile

B-n

1946-06-25

Civilekonomen Olle Axberg från Ljungskile hemkommen från krigsfångearbetet i Amerika. Krig.

Ljungskile

B-n

1946-07-20

Två års pojke ormbiten, fick åka till Ljungskile för att möta bil med serium från Göteborg. Olycka.

Ljungskile

B-n

1946-12-17

Framtidsperspektiv på Ljungskile och Lyckorna, Bild på Ljungskile badrestaurang.

Ljungskile

B-n

1947-05-28

Invigning av Ljungskile hemvärnsgård. Regemente.

Ljungskile

B-n

1947-07-16

80 år fyller Otto Berg, Uddevalla. Han har varit indelt soldat i ett rusthåll i Ljungskile.

Uddevalla

B-n

1947-09-19

Ljungskile badortssamhälle contra industriort. Bild.

Ljungskile

B-n

1947-09-19

Ljungskileskolan 25-årsjubileum.

Ljungskile

B-n

1947-09-29

Byggnadsverksamheten är mycket livlig i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1947-09-29

Radhusen i Ljungskile byggda.

Ljungskile

B-n

1947-10-28

Tjörnflickan Elvi Olofsson hittades död vid järnvägstunneln i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1947-12-10

Ljungskiles vattenförsörjning tryggas genom djupborrningar.

Ljungskile

B-n

1947-12-10

Ljungskileskolan köper lärare- och elevbostad. Bild.

Ljungskile

B-n

1948-04-05

Hemindustri i Ljungskile utvidgar sin verksamhet. Bild.

Ljungskile

B-n

1948-04-15

Syster Verna Hagman, Ljungskile har återkommit från sjukvårdstjänst i Addis Abbeba, Haile, Etiopen.

Ljungskile

B-n

1948-05-18

Piporgel åt ljungskileskolan, gåva från 5.000 forna elever. Skola.

Ljungskile

B-n

1948-06-19

Häftig brand i Ljungskile, skador för 150.000, däribland 120 värdefulla tavlor.

Ljungskile

B-n

1948-08-13

AB Gunnar Gamelius har byggt två radhus i Ljungskile intill järnvägsviadukten. Byggnad.

Ljungskile

B-n

1948-11-02

Sonja Ljungberg Ljungskile SK, tog hem damklassen av Salongens BTK tävlingarna. Idrott.

Ljungskile

B-n

1948-12-06

Brand i konstnärshus i Ulvesund, Ljungskile, Karl Wallner, Sveriges andre Döderhultare.

Ljungskile

B-n

1949-10-12

Invigning av Ljungskile nya varmbadhus. Invigning.

Ljungskile

B-n

1949-11-05

Einar Göthberg fick 4 år för taxirånet på ljungskilevägen. Polis.

Uddevalla

B-n

1951-02-03

Bild på den första bilen som körde Uddevalla-Ljungskile på 2 timmar. Fordon.

Uddevalla

B-n

1952-04-28

Soldat vid regementet dödad vid järnvägsviadukten i Ljungskile. Olycka.

Ljungskile

B-n

1952-05-27

Ek- och silveryxor i Ljungskiles nya kommunvapen. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1952-11-10

Rödakorssystern Verne Hagman Ljungskile, håller föredrag om Persien, i Frideborg. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1953-07-08

100-årig ljungskilestuga måste rivas för trafiken. Bild.

Ljungskile

B-n

1954-01-16

Cigarettjuvar greps en timma efter inbrottet, slog runt i stulen bil i Ljungskile.

Ljunskile

B-n

1954-02-15

Ljungskiles landsfiskal avgår efter 47- års tjänst. Berättelse. Bild.

Ljungskile

B-n

1955-04-15

Tre ungdomar skadade vid krock vid Ljungskile. Olycka. Bild.

Ljungskile

B-n

1955-04-23

Hotellsmitare i Ljungskile fick 5 månaders fängelse. Polis.

Ljungskile

B-n

1955-04-26

Löftesrika juniorer i "vårträffen" Ljungskile kommer i orientering. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1955-09-05

Idrottsledarträff i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

1955-09-28

Bättre småbåtshamn i Ljungskile. Båtar.

Ljungskile

B.n

1955-09-28

Bättre småbåtshamn i Ljungskile. Båtar. Hamn. Bild.

Ljungskile

B-n

1955-10-13

Vatten, avlopp byggs ut för 600. 000 i Ljungskile. Ledningar. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-04-28

Ljungskile blir sovstad till Uddevalla. Kommunen alltmer inringad av växande inudstricentra. Industri.

Ljungskile

B-n

1956-07-21

Sommargäster invaderar Ljungskile. Turist. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-08-03

Bedrövlig väg i Ljungskile. Vägarbeten. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-08-25

Gick på banvallen. Dödades av tåget söder om Ljungskile. Olycka.

Uddevalla

B-n

1956-10-30

7 888 kr förskingrade från Ljungskile kommun. Polis.

Ljungskile

B-n

1956-10-31

Utdömd mur tvingade Ljungskile stänga kommunal samlingslokal. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-11-07

Lek med elden slutade med brand i Ljungskile. Brand. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-11-16

Alkoholskadad ungdom ges vård i Ljungskile. Alkohol. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-11-29

Kommunal veteran avgår i Ljungskile. Avgår. Bild.

Ljungskile

B-n

1956-12-01

Brandmännen i Ljungskile hyllade på jubileumsfest. Jubileum. Bild.

Ljungskile

B-n

1957-02-14

Fondmålning i Ljungskilekyrka. Kyrka. Bild.

Ljungskile

B-n

1957-06-20

Arödshemmet i Ljungskile har invigts.Invigning. Bild.

Ljungskile

B-n

1957-06-24

Kamratmöte i Ljungskile hyllade avgående rektor Hellerstedt. Avgår. Bild.

Ljungskile

B-n

1957-09-26

Ljungskile lottakår valde ny ordförande. Utnämning. Bild.

Ljungskile

B-n

1957-12-10

Ljungskile gamla badrestaurang blir samlinglokal.

Ljungskile

B-n

1957-12-10

Ljungskiles gamla restaurang blir förnämlig samlingslokal. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1958-03-18

Ljungskiles nya samlingslokal 50 000 billigare än beräknat. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1958-08-20

Fin samlingslokal i Ljungskile. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1958-11-24

Ljungskileskolan 35-års jubileum. Bild.

Ljungskile

B-n

1959-06-15

Hundraårig ljungskiledonation ger bohusbarn hem i Simmersröd. Barnhem.

Ljungskile

B-n

1960-06-18

Efterlängtad vägpremiär, nya rikstvåan genom Ljungskile. Vägarbeten. Bild.

Ljungskile

B-n

1960-07-09

Donationsfastighet i Ljungskile ombyggdes till kommunalkontor. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1961-04-04

Sädesärlan har kommit i Ljungskile. Fåglar.

Ljungskile

B-n

1961-07-15

Sjukkassans konvalescenthem i Ljungskile skall invigas i juli. Sjukvård. Bild.

Ljungskile

B-n

1961-08-21

Konvalecenthemmet Tjöstelseröd i Ljungskile invigs. Invigning. Bild.

Ljungskile

B-n

1961-08-22

Tångbad i Ljungskile lockar även ungdom. Bild.

Ljungskile

B-n

1962-04-27

Ljungskiles nya småbåtshamn iordningsställd till sommaren. Bild.

Ljungskile

B-n

1962-05-24

Vad skall det bli av Linné i Ljungskileviken. Båtar.

Ljungskile

B-n

1962-06-02

Ljungskile, badort med gamla anor.

Ljungskile

B-n

1962-07-06

Ljungskileborna erbjuds god konst, vernissage i badhuset hela sommaren. Bild.

Ljungskile

Kur

1964-04-03

Betongbåten Anton (Linnea) får ligga kvar ytterligare en tid. Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1964-07-27

Cementbåten "Linnea" i Ljungskile har än en gång bytt namn. Någon har strykit över namnet "Anton" och målat dit "Stig" i stället. Båtar. Bild.

Ljungskile

B-n

1964-11-26

"Linnéa" i Ljungskileviken får behövlig makeup. Båtar. Bild.

Ljungskile

B-n

1966-01-08

Nybyggt bostadshus i Björkdala, Ljungskile, lades öde av eld. Brand. Bild.

Ljungskile

B-n

1966-05-26

Ljungskile sportklubb firar 40-årsjubileum. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1967-01-18

Snabb utryckning i Ljungskile. Det brann i fastigheten bredvid.

Lungskile

B-n

1967-01-28

18 håls golfbana med internationella mått föreslås Ljungskiles kommunalnämnd.

Ljungskile

B-n

1967-04-17

Förnämliga hjälpinsatser av syförening i Ljungskile. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1967-05-10

Punktering på ett framhjul vållade olycka i Ljungskile. Olycka. Bild.

Ljungskile

B-n

1967-05-20

Dam dödat av tåget, 51 åriga fru Hilda Särngren, Ljungskile. Olycka.

Ljungskile

B-n

1967-05-24

70-årige Waldemar i Ljungskile rädd för frihetsinskränkningar. Politik. Bild.

Ljungskile

B-n

1967-09-23

63-årig ambulansförare skadad i kollision söder om Ljungskile. Olycka. Bild.

Ljungskile

B-n

1967-10-09

Ljungskilebo föll från bil, dödsorsaken ännu oklar. Olycka.

Ljungskile

B-n

1968-03-22

Överhettad skorsten antände fastighet i Ljungskile. Fyra familjer utan lägenhet. Brand. Bild.

Ljungskile

B-n

1968-05-28

Tre rånare i Ljungskile dömda till 4 års fängelse. Polis.

Ljungskile

B-n

1968-06-29

Från lägret vid Sparreviken i Ljungskile har man aldrig någon hemlängtan.

Ljungskile

B-n

1968-08-06

Simtur slutade i tragedi, Ljungskilebo drunknade. Död.

Ljungskile

B-n

1968-08-24

Ljungskile Gård säljer alla sina djur. Jordbruk. Bild.

Ljungskile

B-n

1968-08-28

Upphittad tjur i Ljungskile. En hel dag tog det för lantbrukare Leif Zackrisson att få fast tjuren. Djur. Bild.

Ljungskile

B-n

1968-09-27

Ljungskile i slutet på 1800 talet. Historia. Bild.

Ljungskile

B-n

1968-10-01

Första spadtaget till Ljungskiles idrottshall. Idrott.

Ljungskile

B-n

1969-02-04

Badplatsen i Södra Korsvik i Ljungskile skall lämnas fri för allmänheten.

Ljungskile

B-n

1969-03-06

Anrik manbyggnad rivs i Ljungskile. Gården betalades med en tunna guld. Rivning. Bild.

Ljungskile

B-n

1969-03-21

Tankbil pluggade igen viadukten i Ljungskile. Olycka. Bild

Ljungskile

B-n

1969-07-08

Cornelius träffar sin "Agda" vid ömt möte i Ljungskile. Musik o sång.

Ljungskile

B-n

1969-09-23

Ljungskile nya gymnastikhall klar. Gammalt önskemål som nu gått i uppfyllelse. Idrott. Byggnad.

Ljungskile

B-n

1969-10-27

Idrottshall invigd i Ljungskile för 1,2 miljoner. Idrott. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1969-11-14

Tågdödades i Ljungskile, Rosa Carlberg 17 år, reagerade inte för lokförarens ihålliga signaler. Olycka. Bild.

Ljungskile

B-n

1969-12-18

Sista kullen internatföreståndarinnor utexaminerade från Ljungskile folkhögskola. Bild.

Ljungskile

B-n

1970-03-09

31 nya simlärare från Uddevalla- och Ljungskile har utexaminerats. Idrott. Bild.

Uddevalla

B-n

1970-03-31

"Påsksmäll" förstörde station i Ljungskile. Skador för 4 - 5000:-

Ljungskile

B-n

1970-06-18

Ny brandordning för nya Uddevalla. Ljungskiles kår minskas med sex man.

Uddevalla

B-n

1970-07-29

Ljungskile hembygdsvecka fick en välbesökt upptakt. Bild.

Ljungskile

B-n

1970-11-03

Ljungskileflicka blir talman vid ungdomsriksdagen 1971. Politik. Bild.

Ljungskile

B-n

1971-01-14

Ljungskile folkhögskola byggs om för 6,5 miljoner. Helt färdigt om 3 år.

Ljungskile

B-n

1971-01-15

Ett nytt villaområde är under planering i Ljungskile. Nu är det Simmersröds tu att bli ytterligare bebyggt. Bostad.

Ljungskile

B-n

1971-01-21

Många vill bo i Ljungskile. 90 villor skall byggas på Hälle. Sju villor redan under byggnad. Bostad.

Ljungskile

B-n

1971-01-28

Ålderdomshemmet i Ljungskile har byggts till med 18 rum. Byggnad. Social.

Ljungskile

B-n

1971-02-08

KFUK:s- och KFUM:s scoutförbund samlade ett 130-tal ungdomar till Riks-RS-ting i Ljungskile. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1971-02-08

En av E6:ans svåraste passager, nålsögat i Ljungskile, försvinner äntligen. Ny viadukt byggs. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1971-02-10

Trafikolycka söder om Ljungskile på E6:an. Bil mot väghyvel. Tre barn skadade.

Ljungskile

B-n

1971-07-01

Ljungskile blir utan polis. Personalen till Uddevalla.

Ljungskile

B-n

1971-10-06

Unik möbeltillverkning på vårdhem i Ljungskile. Hemslöjd.

Ljungskile

B-n

1972-02-28

Vårtecknen börjar bli många i Ljungskiletrakterna. Väder. Natur.

Ljungskile

B-n

1972-03-16

Våra järnvägar. Bild på Ljungskile station. Kommunikationer.

Ljungskile

B-n

1972-05-13

Dödskrasch vid Ljungskile,lastbil krossad av tåg på obevakad övergång. Olycka. Järnväg.

Ljungskile

B-n

1972-06-01

I 50 år har Karl Elam Hjelm Varit cyklande brevbärare i Ljungskile. Post.

Ljungskile

B-n

1972-06-07

Eric Agneman avtackades efter 35 års tjänst på Ljungskile Folkhögskola. Skola.

Ljungskile

B-n

1972-06-13

18-åriga Lisbeth Åkesson sköter gården åt skadad lantbrukare Allan Eliasson i Ljungskile. Jordbruk. Bild.

Ljungskile

B-n

1972-06-29

Långtradare försköt viadukten. Tågstopp i Ljungskile. Trafik. Bild.

Ljungskile

B-n

1972-11-09

På Ljungskilegården sjunger ikväll Artur Erikson. Musik o sång.

Ljungskile

B-n

1972-12-01

Rektor Erland Johansson har invigt Ljungskiles folkhögsskolans pampiga sporthall. Invigning.

Ljungskile

B-n

1973-01-08

Efter 36 år som brevbärare i Ljungskile, har nu Artur Nilsson avgått i pension. Bild.

Ljungskile

B-n

1973-05-28

Folkskolan i Ljungskile 50 år. Grundare till skolan rektor B-M Hellerstedt.

Ljungskile

B-n

1973-05-30

I år får också Ljungskile besök av stadsmusikkåren Kristi Himmelfärdsdag. Musik o sång.

Ljungskile

B-n

1973-06-12

Ljungskile folkhögskola 50 år. Jubileum.

Ljungskile

B-n

1973-07-10

Vaktmästare Elmer Christensson har hittat en stenåldersyxa vid Ljungskile folkhögskola. Kultur. Bild.

Ljungskile

B-n

1974-06-29

Ljungskileskolan får förnämlig konstexpo.

Ljungskile

B-n

1974-07-16

Olycksdrabbad vägport Ljungskile byggs om. vägarbete. Bild.

Ljungskile

B-n

1974-12-24

Ljungskile fick åter den stora rotfasta julgranen på Valåsberget tänd. Seder o bruk.

Ljungskile

B-n

1975-02-27

Bostäder i Ljungskile hotar 1700-talsmiljö. Kultur. Bild.

Ljungskile

B-n

1975-03-08

Uddevalla skyttekrets styrelse i krock med Råbocken söder om Ljungskile. Olycka.

Uddevalla

B-n

1975-03-19

Ljungskile poststation firar i år 100-årsjubileum. Gammal bild på postlåda i Ulvesund.

Ljungskile

B-n

1975-06-14

I försommarfagra Ljungskile. Av Gunnar Edman. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1975-06-19

Kamratföreningen vid Ljungskile folkhögskola arrangerar denna vecka en studievecka. Utbildning.

Ljungskile

B-n

1975-08-26

Dricksvattnet som levereras från Ljungskile vattenverk är endast med tvekan tjänligt för konsumtion.

Ljungskile

B-n

1975-11-29

Den lokala ishockeyn drog äntligen igång. På Prostängen vann IFK Uddevalla över Ljungskile med 8-1. Idrott.

Uddevalla

B-n

1976-02-06

Uppfinnarpengar till Ljungskilebo. Belöning. Bild.

Ljungskilebo

B-n

1976-02-10

Ljungskile brandkår firar 40-års jubileum.

Ljungskile

B-n

1976-02-23

I skogsbrynet 3 km öster om Ljungskile bor Algot och Greta Olsson. Greta har skrivit dikter i 60 år. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1976-06-07

Chaufför åtalas för dödsolycka vid Ljungskile. Polis.

Ljungskile

B-n

1976-07-12

Ljungskile hembygdsförening satsar på kvällsvandringar. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1976-11-25

Ljungskile brandkår firar 40-årsjubileum i år. Kämpade i 20 år mot snåla kommunalmän.

Ljungskile

B-n

1976-11-30

Starka krafter i gång för att få Ljungskile fritt från Uddevalla. Politik. Bild.

Uddevalla

B-n

1977-04-30

Bytet 35 000-40 000 kronor. Väpnat postrån i Ljungskile. Polis. Bild.

Ljungskile

D-N

1977-05-03

Om betongbåten Linnéa i Ljungskile. Båtar.

Ljungskile

B-n

1977-06-23

Klass 3 a Ljungskileskolan står för illustrationen på årets telefonkatalog, Uddevalla-delen.

Ljungskile

B-n

1978-01-26

20-talet radhus planeras på Valåsberget i Ljungskile. Bostad. Byggnad.

Ljungskile

B-n

1978-02-11

Magni Täng första ordförande i 50-årsjubilerande Ljungskiles arbetarkommuns socialdemokratiska förening.

Ljungskile

B-n

1979-11-02

Konstnär Pino Fagnoni Ljungskile död i Italien. Mannen bakom regementets staty Karolineerna.

Ljungskile

B-n

1979-11-07

"Fjällbygd i bohuslän". Museihallen visar bohuslänsk fjällbygd. "Bredfjället" Ljungskile.

Bohuslän

B-n

1979-12-22

Axel Emanuelsson Ljungskile har gjort 70.000 trätomtar. Berättelse. Konst. Bild.

Ljungskile

B-n

1980-01-11

99 år fyller f. bankdirektören. Karl Runge Syrenvägen 1, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1980-02-22

75 år fyller Rektor Arnold Olof Hjalmar Möre, Dramsvik 4791, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1980-04-09

Resteröds skola invigd efter en stor renovering av Ljungskiles dansare- och Spelmän. Bild.

Ljungskile

B-n

1980-07-01

Exklusiv ljungskilevilla på exekutiv aktion. Kent Wetterberg med familj vägrar flytta. Bostad.

Ljungskile

B-n

1981-03-20

Lantbrevbärare i Ljungskile en blivande TV-kändis i Japan. TV. Post. Bild.

Ljungskile

B-n

1981-03-25

Tankbilsföraren klarade sig oskadd. Bilen slets i bitar vid en våldsam trafikolycka norr om Ljungskile. Olycka. Bild.

Ljungskile

B-n

1981-03-26

I år ställer Ljungskile och Färgelanda folkhögskolor upp på centrala proven. Skola. Bild.

Bohuslän/Dal

B-n

1981-05-22

Äntligen - Ljungskile har fått egen kvarterspolis. Polis. Bild.

Ljungskile

B-n

1981-08-08

Landshövdingen Åke Norling invigde Ljungskile camping. Turist. Invigning. Bild.

Ljungskile

B-n

1981-11-25

Många stormskador. Ljungskiles centrum spolades 250 m. Gångbana ut i havet. Väder. Bild.

Ljungskile

B-n

1981-12-30

Hyresgästerna i Ljungskile utan olja och el. Hyresvärd struntade i elräkning på 27.000 kronor. Energi. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-02-06

Nya skolan i Ljungskile byggs av elever för andra elever. Skola. Utbildning. Byggnad. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-03-13

Gunnar Edman, livsåskådare i Ljungskile. Dagens utveckling är ett hot! Miljö. Bild.

Ljungskile

U-P

1982-03-25

Kronobergs regemente har slagit läger i Ljungskile i samband med manöver i Bohuslän 1907. Historia. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-07-15

Ljungskile hembygdsförening har växtvärk. Men egna lokaler fattas till 1200 museiföremål. Museum. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-07-27

Sean Connery svingade golfklubban på Lyckornas golfbana i Ljungskile. Skådespelare. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-08-24

Ny skola i Ljungskile. Den förra byggdes 1878. Skola. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-09-08

Nytt bibliotek i Ljungskile. Med folkbiblioteket i skolan vänjs barnen tidigt vid böcker. Böcker. Bild.

Ljungskile

B-n

1982-10-12

Ljungskile och Dalaberg får kommundelsnämnd. Politik.

Uddevalla

B-n

1984-02-01

Förre politikern Waldermar Svensson avled igår, 86 år gammal. Ljungskile. Död.

Ljungskile

U-P

1984-02-09

Studio 32 på Ljungskileskolan. Teater. Bild.

Ljungskile

U-P

1984-05-03

Ljungskile Gymnastikförening firade sitt 20-årsjubileum på Ulvön. Idrottsföreningar.

Ljungskile

U-P

1984-10-04

Ljungskile Friluftsklubb har i 30 år ordnat orienteringstävlingar t.ex. Fräknefejden. Jubileum. Idrottsföreningar.

Ljungskile

B-n

1985-02-07

Undersökningar för motorvägsbygge i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-02-07

Kommundelsnämnd funderar över motorväg genom Ljungskile. Vägarbeten. Miljö. Politik.

Ljungskile

U-P

1985-02-07

Ljungskileelever på muséet folkrörelserna rör på sig.

Ljungskile

B-n

1985-02-07

Bonderesning mot motorväg i Ljungskile och Forshälla. Vägarbeten. Politik.

Ljungskile

U-P

1985-02-07

Ljungskileeleven på museum.

Ljungskile

B-n

1985-02-26

Museum i Ljungskile klart för invigning. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1985-03-06

Samtalskväll kring barnuppfostran och personlighetsutveckling på Ljungskile folkhögsskola. Annons.

Ljungskile

B-n

1985-03-11

Gamla källor inventeras i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1985-04-01

Ljungskile segelsällskap satsar på att få ungdomar till seglingen. Idrott. Föreningar. Bilaga. Bild.

Ljungskile

B-n

1985-04-27

Anna och Maria i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1985-04-27

Ljungskile vid sekelskiftet. Bild.

Ljungskile

B-n

1985-05-13

Protestmarsch mot motorväg genom Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-05-30

Föreningen Rädda Bohuslän protesterar mot motorvägen i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-06-03

Invigde Ljungskile museum med spelemän- och dansare. Invigning. Hembygd.

Ljungskile

U-P

1985-06-06

Fondtapet raritet på Ljungskile hembygdsförenings museum.

Ljungskile

B-n

1985-06-07

Ny idé: bygg nedsänkt motorväg i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-06-25

Centern vill inte ha motorväg oaktat tunnel i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-06-25

Naturvårdsverket vill ha utrett tunnel för motorväg i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-11-06

Ljungskile folkhögskola protesterade mot motorväg. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-11-06

Vägverket vill ha motorvägsbank i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-11-08

Uddevallas fullmäktige säger troligen ja till bro/tunnel för motorvägen i Ljungskile. Vägarbeten.

Uddevalla

B-n

1985-11-13

Demonstration mot motorväg mötte Uddevallas fullmäktige. Vägarbeten på E6 Ljungskile.

Uddevalla

B-n

1985-11-13

Uddevallas fullmäktige röstade för bro/tunnel för motorvägen i Ljungskile. Vägarbeten.

Uddevalla

B-n

1985-11-18

Länsstyrelsen vill utreda både tunnel, bro och vägbank för motorvägen i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-12-03

Folkpartiledare besöker Ljungskile om  E6:ans motorvägen. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-12-04

Vägverket utreder både bro och vägbank  för motorväg i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1985-12-31

70 år fyller Edvard Taube, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1986-02-28

Tre startade grafisk verkstad i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1986-03-17

Ljungskile Röda kors har haft 70-årsjubileum. Föreningar.

Ljungskile

B-n

1986-04-11

Ljungskile begär pengar från Uddevalla till folkhögskolan. Bidrag.

Ljungskile

B-n

1986-05-24

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar bro/tunnel framför vägbank i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1986-05-24

Treklöverhemmet i Ljungskile 25 år. Sjukhem.

Ljungskile

B-n

1986-06-03

Uddevalla kommuns sista chans att yttra sig om bro-tunnel eller vägbank i Ljungskile. Vägarbeten.

Uddevalla

B-n

1986-06-03

Sen beräkning för motorväg i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1986-08-16

Ljungskile hembygdsförening visade källor.

Ljungskile

B-n

1986-10-09

"Folkomröstning" om motorvägen i Ljungskile. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1986-11-28

Motorvägsbank istället för tunnel i Ljungskile. Vägarbeten E6:an. Myndighet. Politik.

Ljungskile

B-n

1986-12-05

Motorväg norr om Ljungskile får vänta? Vägarbeten på E6:an. Myndighet. Politik.

Ljungskile

B-n

1987-01-31

80 år fyller ljungskilepoetissan Greta Olsson. Böcker.

Ljungskile

B-n

1987-02-18

Undersökning om motorvägen visar att Ljungskilebor värderar orörd miljö till 36 miljoner. Vägarbeten. Politik.

Ljungskile

B-n

1987-03-18

Det blir inget friluftsliv i år på fågelskyddade öar utanför Ljungskile som båtklubben önskat. Miljö. Natur.

Ljungskile

B-n

1987-07-29

Miljoner finns för fiskevård men Ljungskile får inget. Miljö. Pengar.

Ljungskile

B-n

1987-10-09

Det får bli slut med jazzkonsert i Uddevalla och Ljungskile samtidigt. Musik o sång.

Uddevalla

B-n

1988-05-06

Sveriges campinggeneral från Ljungskile går i pension. Turist.

Ljungskile

B-n

1988-07-09

Skrift förevigar försvinnande miljö. Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1988-09-12

Tatifilm inleder Ljungskile filmstudios höstprogram.

Ljungskile

B-n

1988-09-28

Motorväg föreslås ligga under vattenytan i Ljungskile. Vägarbeten E6.

Ljungskile

B-n

1988-10-24

Ny miljögrupp, "Levande hav" har bildats i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1989-03-11

Frikyrkorna i Uddevalla och Ljungskile ökar i medlemsantal. Kyrka.

Uddevalla

B-n

1989-12-04

Oförglömlig jazzkväll med Wakenius group på Ljungskilegården.

Ljungskile

B-n

1990-01-04

Studentpolitikern Christian Gergils 22, född i Ljungskile, har sålt sprit på gatan i Stockholm. Polis.

Stockholm

B-n

1990-06-30

Ljungskile SK leder Bohusserien överlägset och är på väg mot div. IV. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

U-P

1990-07-05

Ljungskile hembygdsmuseum har 2.000 bruksföremål som beskriver Ljungskiles breda historia. Kultur.

Ljungskile

B-n

1990-08-23

Ljungskilekonstnären Lars Rylander blir ensam bohusläning i Paris. Sveriges konstföreningar visar upp sig.-Utställning.

Ljungskile

B-n

1990-09-26

Motorvägsmöte i Ljungskile. Vi har blivit överkörda. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1990-10-01

Möte hålles i Ljungskile om inlösen av hus för planerade motorvägen över Sunningesund. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1990-10-20

Järnvägsstationen i Ljungskile har nu blivit en internationell knutpunkt.Beror på Folkuniversitetet finns i byggnaden.

Ljungskile

U-P

1990-11-15

Röda Korset i Ljungskile fyller 75 år nästa år. Jubileum.

Ljungskile

U-P

1990-12-06

Byggstart för servicehus i Ljungskile. Byggnad. Social.

Ljungskile

B-n

1991-01-04

Ljungskilevikens botten kan slås ut vid bygge av motorväg. Vägarbeten. Natur.

Ljungskile

U-P

1991-01-17

Ljungskiles nya församlingshem klart. Kyrka.

Ljungskile

U-P

1991-02-14

Bara en handelsträgård finns kvar i Ljungskile. Blommor.

Ljungskile

B-n

1991-04-09

Ljungskilebor vädjade för flyktingar.

Ljungskile

B-n

1991-09-07

Ny Ljungskileplan driver bort båtfolket. Hamn.

Ljungskile

G-P

1991-09-08

Igår öppnades nya E 6, Stora Höga-Ljungskile. Vägarbete.

Ljungskile

B-n

1991-09-14

Intervju med fotbollsspelaren Bror Wåhlemark i Panos Ljungskile. Idrott. Bild.

Ljungskile

U-P

1991-09-19

Nytt företagshus invigt i Ljungskile. Näringsliv.

Ljungskile

B-n

1991-10-31

Konstnärlig dokumentärfilm om motorvägsbygget genom Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1991-11-05

Rolf från Ljungskile föreslagen till "Årets ingripare". Belöning.

Ljungskile

B-n

1991-12-07

Hon dokumenterar Ljungskiles historia. Böcker. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1992-01-12

Motorväg utan pengar mellan Ljungskile-Uddevalla. Vägarbeten.

Uddevalla

U-P

1992-02-27

Planer på en ansiktslyftning av Ljungskile. Byggnad. Natur.

Ljungskile

B-n

1992-03-06

Motorvägen överklagas-bygget vid Ljungskile försenas. Kommunpolitiker upprörd.

Ljungskile

B-n

1992-03-07

Ljungskilegården firar 60-årsjubileum.

Ljungskile

B-n

1992-03-13

E6 från Ljungskile byggstart i maj? Vägarbeten.

Ljungskile

U-P

1992-03-26

Kvävetillförsel minskar kväve på Ljungskiles avloppsreningsverk. Miljö.

Ljungskile

B-n

1992-04-08

Ön Oxholmen mellan Ljungskile och Orust till salu.

Ljungskile

B-n

1992-05-21

Bosniska asylsökande i Ljungskile, På flykt undan våld och kaos. Krig.

Ljungskile

G-P

1992-07-03

Hoppfullt för tångbadare, planer på nytt badhus i Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

1992-07-10

Vernissagekonsert med egna kvintetten, konstnärsfamiljen Bengt Andersson, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1992-07-27

Mossberg överklagar domen om Ljungskileviken. Motorvägen.

Ljungskile

G-P

1992-08-13

Många känslor där vägen ska fram, Ljungskile. Vägarbeten. Bild.

Ljungskile

B-n

1992-10-10

Motorvägsbygget genom Ljungskile. Vägen sänks ned i havet. Vägarbeten.

Ljungskile

B-n

1992-10-24

Nya bussterminalen i Ljungskile. Nytt alternativ måste tas fram. Transport.

Ljungskile

G-P

1992-11-06

Klart med nytt motorvägsbygge från Ljungskile mot Uddevalla. Vägarbeten.

Uddevalla

B-n

1993-01-05

Turisthotellet i Ljungskile startar på nytt.

Ljungskile

G-P

1993-03-12

Motorvägen mellan Stora Höga och Ljungskile klar 1991 har inte betalats av staten. Vägarbeten. Pengar.

Ljungskile

B-n

1993-03-17

Badhus blir rehabcenter i Ljungskile? Sjukvård.

Ljungskile

B-n

1993-04-04

Tvångsinlösen av ljungskilemark för turistcentrum väster om vägen.

Ljungskile

U-P

1993-06-10

Ljungskile i början av seklet. Hembygd. Bild.

Ljungskile

B-n

1993-07-29

Possitivt förhandsbesked om bygglov för Ljungskiles nya badhus. Byggnad.

Ljungskile

B-n

1993-08-14

Jan Uddén, känd naturmänniska från Ljungskile. Miljö.

Ljungskile

B-n

1993-10-18

Ljungskileortens hembygdsförening övertar handelsbodsmuseum.

Ljungskile

B-n

1994-09-15

Motorvägsbygget norr om Ljungskile nu igång för fullt. Vägarbete.

Ljungskile

B-n

1995-02-06

Kapten Johan Brinck tog ut fotbollsspelarna i Ljungskile på överlevnadsövning.

Ljungskile

B-n

1995-05-30

Brandman Karl-Gustav Darljung, Ljungskile, död.

Ljungskile

B-n

1995-06-06

Ny del av motorvägen Ljungskile - Uddevalla invigdes genom motionslopp.

Ljungskile

B-n

1995-08-21

Linnéaskolan i Ljungskile invigd.

Ljungskile

B-n

1995-10-09

IK Oddevold klar för fotbollsallsvenskan. 5-2 mot Hässleholm i Ljungskile. Idrott.

Uddevalla

B-n

1995-12-30

80 år fyller Edvard Taube, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1996-10-19

Nya motorvägen i Ljungskileviken sjunker.

Ljungskile

B-n

1996-10-28

Ljungskile får möta Umeå i kvalet till fotbollsallsvenskan. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-10-31

Ljungskile förlorade första matchen mot Umeå med 0-1. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-11-04

Ljungskile SK gick sensationellt till fotbollsallsvenskan genom vinst över Umeå. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-11-15

Ljungskile får läktare- och elbelysning av Helsingborg till Skarsjövallen. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-11-26

L. O. Mattsson tränar Ljungskile SK även nästa år. Allsvenskan. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-12-09

Bosse Fagerberg, mannen bakom Ljungskiles fotbollsframgångar. Idrott.

Ljungskile

B-n

1996-12-27

SJ upphör med biljettförsäljningen i Munkedal- och Ljungskile. Järnväg. Annons.

Bohuslän

B-n

1996-12-31

Ljungskile SK får tidningen Bohusläningens guldmedalj för bästa idrottsprestation.

Ljungskile

B-n

1997-01-17

Enkät om Ljungskile som egen kommun.

Ljungskile

B-n

1997-01-18

Särla restaurang i Ljungskile i konkurs.

Ljungskile

B-n

1997-01-21

50 år fyller läkaren Svante Lindén, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1997-01-24

Tidningen Bohusläningens kulturpris går i år till Ljungskilejazz. Musik o sång.

Ljungskile

B-n

1997-01-28

Badmodeföretaget Panos ny huvudsponsor i Ljungskile SK. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-02-03

Nya namnet på LSK-Panos Ljungskile SK. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-02-06

Ljungskile för 60 år sedan. Text av Sune Sundberg. Hembygd. Bild.

Ljungskile

B-n

1997-02-06

Ljungskiles invit till egen kommun mottogs med skepsis i Forshälla. Politik.

Uddevalla

B-n

1997-02-07

Om den eventuella kommundelningen Uddevalla - Ljungskile.

Uddevalla

B-n

1997-02-13

Nya Skarsjövallen börjar ta form. Panos Ljungskile SK. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-02-14

Ljungskile ridklubb förhandlar om flytt av ridhuset.

Ljungskile

B-n

1997-02-17

Två nya SM-guld för sprintern Therese Olofsson från Hälle IF Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-02-19

Besvärliga elavbrott drabbade Ljungskile. Energi.

Ljungskile

B-n

1997-02-21

Sex badplatser stängs. Kallbadhuset i Ljungskile hotas av stängning.

Ljungskile

B-n

1997-03-18

Stefan Edman berättar om Ljungskilebygden. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1997-03-20

Företagarföreningen i Ljungskile satsar för att få turisterna att stanna.

Ljungskile

B-n

1997-03-20

Resteröds trikåfabrik i Ljungskile reducerar de anställda till hälften. Industri.

Ljungskile

B-n

1997-03-24

Osmakligt agerande mot Forshälla av Ljungskile. Insändare, Bo Antonsson.

Forshälla

B-n

1997-03-27

Fotbollsexperter tippar Panos Ljungskile sist i fotbollsallsvenskan. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-04-05

Polisen stänger av Ljungskile centrum inför allsvenska fotbollspremiären. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-04-07

Panos Ljungskile SK vann i allsvenska premiären. Fotboll. Idrott

Ljungskile

B-n

1997-04-08

Lovorden haglar över Panos Ljungskile SK. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-04-08

Ingrid Lomfors, Ljungskile, ny sekreterare i Kommisionen om judiska tillgångar.

Ljungskile

B-n

1997-04-10

Förening kan få ta över kallbadhuset på Lyckorna. Ljungskile.

Lungskile

B-n

1997-04-14

Panos Ljungskile SK blev utspelade av Örebro i fotbollsallsvenskan. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-04-16

Norsk långtradarchaufför dödades i trafikolycka på väg E6:an vid Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1997-04-18

Ljungskiles Johan Ragnell blir proffs i Italien. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-04-26

Nytt elljusspår invigs på Bredfjället imorgon. Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1997-04-30

50 år fyller doktor Suzanne Londré, Resteröd. Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1997-05-05

Panos Ljungskile fick IFK Göteborg att darra, men det räckte inte. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1997-05-20

Panos Ljungskile skrällde och vann mot serieledande Halmstads BK. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-05-26

I går skulle den frisinnade liberalen Waldemar Svensson fyllt 100 år. Jubileum i Ljungskile. Politik.

Ljungskile

B-n

1997-06-03

Det brådskar för Ljungskile. Kommundelning kan bli uppskjuten till 2003.

Ljungskile

B-n

1997-06-11

Uddevalla kommun går i borgen för Panos Ljungskile SK. Fotboll. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-06-14

Ljungskile jagar landslagsmän. Idrott. Fotboll.

Ljungskile

B-n

1997-06-19

Examen i Ljungskile. Utbildning.

Ljungskile

B-n

1997-06-28

Han har kartlagt Ljungskiles framtida dragplåster. Turist. Kultur.

Ljungskile

B-n

1997-08-02

Miljöpartisten Per Leonardsson åter i Ljungskile efter tre år som biståndsarbetare i Guatemala.

Ljungskile

B-n

1997-08-12

Panos Ljungskile tappade segern på grund av domarmiss. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-08-14

Kungshamns Paul Amandusson skriver på för Panos Ljungskile. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1997-08-26

Panos Ljungskile slarvade bort segern. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-09-02

Jämnt när Panos Ljungskile förlorade mot IFK Göteborg. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1997-09-13

Företagare tycker att Ljungskile åsidosätts. Näringsliv.

Ljungskile

B-n

1997-09-19

Det blir ingen utredning om Ljungskile ska få bryta sig ur Uddevalla. Myndighet. Politik.

Ljungskile

B-n

1997-10-24

Ny bensinmack vid ljungskileviken. Petroleum.

Ljungskile

B-n

1997-10-27

Ljungskile åker ur allsvenskan och ned i Söderettan. Idrott. Fotboll.

Ljungskile

B-n

1997-11-28

Skuldkris för Panos Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-11-29

Fotbollslaget Panos Ljungskiles ekonomi blir offentlig. Idrott.

Ljungskile

B-n

1997-12-13

P-revolt i Ljungskile. Automater ett hot mot servicen i samhället. Parkering. Trafik.

Ljungskile

B-n

1997-12-23

Landets största hyressänkning i Ljungskile. Bostad. Pengar.

Ljungskile

B-n

1998-01-17

Fotbollsmålvakten Ulf Kortesniemi på väg bort från Panos Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1998-01-26

Fotbollsmålvakten Kortesniemi får sparken från Panos Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1998-01-27

Panos Ljungskile lär idag få klart med de nya spelarna Ulf Carlsson målvakt- och Henrik Larsson, Back.Idrott.

Ljungskile

B-n

1998-02-07

Panos Ljungskile nära konkurs. Idrott. Fotboll.

Ljungskile

B-n

1998-03-28

Socialkontoret i Ljungskile har bombhotats. Polis.

Ljungskile

B-n

1998-04-14

Ljungskile utrustat med skallgångskedja. Social.

Ljungskile

B-n

1998-06-03

50 år fyller imorgon läraren Inger Lindvall, Dillvägen 15, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1998-10-03

Funnerödssjön vid Ljungskile, fågelsjön som skall väckas till liv igen. Natur.

Ljungskile

B-n

1998-10-07

Ny skola planeras i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1998-11-14

Ljungskile folkhögskola - en 75-årig kulturgärning.

Ljungskile

B-n

1998-11-24

Kronofogden jagar Panos Ljungskile för skuld på 514 000 kronor. Idrott.

Ljungskile

B-n

1998-11-30

Ljungskileborna har inte gett upp hoppet, laddar om för egen kommun. Politik.

Ljungskile

B-n

1998-12-15

Planer på ny grundskola i Ljungskile tar form. Skola.

Ljungskile

B-n

1998-12-19

Linneaskolan i Ljungskile fick miljödiplom.

Ljungskile

B-n

1999-01-04

Professor Jerzy Einhorn med fru talade vid Ljungskile folkhögskolas nyårsforum. Berättelse.

Ljungskile

B-n

1999-01-14

Väg stängs vid skolbygge i Ljungskile. Skola.

Ljungskile

B-n

1999-01-29

Stort pådrag efter 68-årig man som försvann efter skogspromenad utanför Ljungskile. Polis.

Ljungskile

B-n

1999-02-17

Kd vill stoppa tillbyggnad av skolan i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

1999-03-19

Ljungskiles intresseförening förbereder frigörelse från storkommunen Uddevalla. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1999-03-23

Ljungskileortens intresseförening presenterade självständighetsplan. Hembygd.

Ljungskile

B-n

1999-03-29

Många frågor på centerstämman i Ljungskile. Politik.

Ljungskile

B-n

1999-04-27

Nu kan man ta del av planen för skolutbyggnad och ändrad trafikföring i Ljungskile. Skola.

Ljungskile

B-n

1999-05-25

Föräldrar driver öppen förskola i Ljungskile. Startade 1988.

Ljungskile

B-n

1999-06-08

Ljungskileortens intresseförening har ett förslag till tätortsstyrelse som kan styra ett fritt Ljungskile. Politik.

Ljungskile

B-n

1999-06-11

Undersökning av VTI visar att nästan alla ljungskilebor är positiva till den nya motorvägen. Trafik.

Ljungskile

B-n

1999-06-22

Ung vinnare i gammalt hantverk. Terese Kennborn, Ljungskile, vann junior-SM i tapetserarteknik. Yrke.

Ljungskile

B-n

1999-09-15

Sven Fredriksson Ljungskile, ägare av Zapp AB, är det första som introduceras av rikskapitalbörsen.

Ljungskile

B-n

1999-09-18

Sista chansen för Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1999-09-25

Ljungskile får spritbutik. Satsar även på Torp och en i centrum.

Ljungskile

B-n

1999-10-01

Ljungskile kan bli utan högstadium när Linnéaskolan tackar nej till samarbete med kommunen. Skola.

Ljungskile

B-n

1999-10-02

Kenny Pavey 20 år, lämnade London för att spela fotboll i Panos Ljungskile. Idrott.

Ljungskile

B-n

1999-10-04

0-0 och nu blir det en riktig rysare för Ljungskile i Söderettans slutstrid. Sport. Bild.

Ljungskile

B-n

1999-10-07

En ny njure inget hinder. Arne Josefsson i Ljungskile golfar som aldrig förr. Idrott. Sjukdom.

Ljungskile

B-n

1999-10-07

I Ljungskile lär sig, denna vecka, 20 personer från Ryssland och Baltikum hur svenkt näringsliv fungerar.

Ljungskile

B-n

1999-10-11

Nordsvenska stoet Sandra från Gusseröd i Ljungskile valdes till Sveriges vackraste kallblod. Djur. Utmärkelse.

Ljungskile

B-n

1999-10-19

Ljungskile kan få bantad högstadieskola. Det är skoldirektörens förslag.

Ljungskile

B-n

1999-10-23

Sonja Danielsson i Ljungskile får Göteborgs minnesfonds stipendium för sitt flyktingengagemang. Utmärkelse.

Ljungskile

B-n

1999-10-26

Flera inbrott i villor i Ljungskile. Särskilt guldföremål har stulits. Polis.

Ljungskile

B-n

1999-10-29

Nu noteras Ljungskileföretaget Zapp AB på Aktietorgets börslista. Produktion igång till våren. Näringsliv.

Ljungskile

B-n

1999-11-12

Ljungskile ungdomssatsar- och vill ha Olof Engelbrektsson som ansvarig. Idrott. Bild.

Ljungskile

B-n

1999-12-06

Vilket kalas i Ljungskile! Nöjen. Bild.

Ljungskile

B-n

1999-12-09

Klass 7-9 vid Hällebergsskolan i Ljungskile fick pris för skoltidning. Bild.

Ljungskile

B-n

2000-01-07

Seklets bilder: Verkmästare och förmän vid Uddevallavarvet på 1950-talet. Folkpartikongress i Ljungskile.

Bohuslän

B-n

2000-01-29

Vägrar konkurrera mera. Vårdpersonal i Ljungskile ställer inte upp på konkurrensutsättning. Sjukvård. Bild.

Ljungskile

B-n

2000-02-16

Ljungskile försöker igen. Vill bilda egen kommun, men nu utan Forshälla. Politik. Bild.

Ljungskile

B-n

2000-03-04

Skottlossning i Ljungskile bilförare sköt mot annan bilist. Polis. Bild.

Ljungskile

B-n

2000-03-08

Skador- och sjukdomar inte så konstigt att det blev förlust för Ljungskile mot Ytterby med 3-2. Idrott. Bild

Ljungskile

B-n

2000-03-18

Gubbar av rätta virket. Bättre avkoppling än att tälja finns inte, säger 81-årige Frank Olsson från Ljungskile. Bild.

Ljungskile

B-n

2000-03-25

105 år fyller Anna Johansson servicehuset Sofiedal, Ljungskile.

Ljungskile

B-n

2000-03-25

Skolverket säger nej till friskola i Ljungskile.

Ljungskile

B-n

2000-03-29

600 kilo utrustning, det var vad Ljungskiles materialförvaltare fick ta med sig till träningslägret på Cypern. Idrott.

Aiya Napa

B-n