Ljungskile vapen

 

 

   
   

Vapnet togs fram när Ljungskile blev egen kommun och det fastställdes 1953. Kommunen omfattade socknarna Resteröd, Ljung och Grinneröd. 

Avsikten med vapnet var att föra arvet från Fräkne härad vidare. Från 1600-talet fanns ett häradssigill visande ett par armar hållande i en yxa med eggen i roten av ett träd. Sigillet avsåg att symbolisera den på den tiden viktiga ekavverkningen. Bohuslän hade då betydande ekskogar och ek var ett strategiskt material till skepps- och slottsbyggen. Svenska Kommunheraldiska Institutet medverkade till att ta fram ett vapen med det gamla sigillet som utgångspunkt. 

Heraldiseringen av sigillets naturalistiska bildinnehåll utmynnade i ett förslag som på heraldikers språk lyder:”I rött fält en medelst vågkurvor bildad spets av silver, belagd med en röd ek med ollon av guld och åtföljd på vardera sidan av en stolpvis ställd yxa av silver, den högra vänsterställd.” Distinkt formulerat eller hur? 

Spetsen symboliserade Ljungs kile, viken vid vilken Ljungskile ligger, medan eken och yxorna kommer från häradets sigill. Färgen kommer från skölden vid Fräkne härads kompani vid I 17, Bohusläns regemente.

 

 

 
 

 
 
     
     
     
     
 
   
   
   
   
  Uppdaterad 2011-10-05